NOVÉ LOGO MUZEA CHEB  
 
-
MUZEUM CHEB VSTOUPILO DO ROKU 2011 S NOVÝM LOGEM
-
STARÉ A NOVÉ LOGO MUZEA CHEB
-
Od počátku roku 2011 se mohou návštěvníci muzejních programů a akcí setkávat s novým logem Muzea Cheb. Tři stylizované lomené oblouky nahradily již zastaralé a prakticky nepoužívané logo z roku 1979 (autor Jaroslav Poč). Návrh, který pro chebské muzeum zpracovala Mgr. Eva Rundová, nachází své inspirační zdroje jak v historické tradici města Chebu, tak i v historii samotné budovy muzea. Použitý motiv oblouků vychází z nejstarší městské chebské pečeti z roku 1242, konkrétně z tvaru a členění její ještě románsky cítěné architektury. Rovněž oválná kompozice, do níž je logo vepsáno, napodobuje tvar pečetidla.
-
-
Nejstarší znak města Chebu může návštěvník najít i v expozici chebského muzea. Symboly z první městské pečeti jsou zobrazeny například na kamenné pamětní desce z první chebské radnice (1929) či na nádherné vitráži v okně předsálí prvního patra z dílny Josefa Carla Ertla (1886). Městská symbolika se úzce snoubí i s vlastní muzejní budovou, která od roku 1629 náležela městu, a kde bylo v roce 1873 zřízeno městské muzeum. Goticky stylizované lomené oblouky loga se pro změnu odkazují k vysokým hrotitým gotickým portálům, které lemují všechny hlavní vstupy do muzea. Logo doplňuje název instituce v několika variantách vyvedené v písmu Formala Condensed. Doufejme, že si logo záhy najde cestu k veřejnosti a začne být neoddělitelně spojováno s Muzeem Cheb i se všemi jeho aktivitami.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články