TURISTICKÉ VYUŽITÍ LEVÉHO BŘEHU OHŘE  
 
-
MUZEUM CHEB JE PARTNEREM REALIZACE PROJEKTU
-
-
Sportovně-rekreační areál na levém břehu Ohře, který byl vybudován v rámci realizace projektu:
"Turistické využití levého břehu Ohře", jehož je Muzeum Cheb partnerem.
-
-
Po dokončení stavebních prací a následném převzetí stavby městem Cheb byl sportovně-rekreační areál na levém břehu Ohře ve druhé polovině května 2013 zkolaudován. Dne 8. června 2013 pak došlo k slavnostnímu otevření nového sportoviště, a to prostřednictvím uspořádání akce s názvem "Den plný sportu a zábavy na levém břehu Ohře".
Celou akci zahájil svým projevem starosta města Chebu Pavel Vanoušek. Následovalo vystoupení Mládežnického dechového orchestru a tanečního souboru Základní umělecké školy Cheb. Na programu byly také např. soutěže pro děti nebo výtvarný workshop.
Sportovní část slavnostního otevření areálu sestávala mj. z 9. ročníku závodu Chebské kašny, z pochodu na Zelenou horu k Bismarckově rozhledně nebo z atletických závodů organizovaných Sportovním klubem Poohří Union Cheb, který je jedním z partnerů projektu.
Den sportu a zábavy byl ideálním způsobem slavnostního zahájení provozu sportovně-rekreačního areálu.
-
Partnery projektu "Turistické využití levého břehu Ohře" jsou Západočeské divadlo v Chebu, Diecézní charita Plzeň, Muzeum Cheb, Okresní hospodářská komora Cheb a Sportovní klub Poohří (SKP) Union Cheb – klub atletiky.
Projekt je financován v rámci strukturálních fondů Evropské unie z Regionálního operačního programu Severozápad. Více informací o Evropské unii a o Regionálním operačním programu Severozápad je k dispozici na webových stránkách:
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články