OBČANSKÁ ODVAHA VSTUPUJE DO POLITIKY
 
-
Dne 12. listopadu 2009 se v obrazárně chebského muzea odehrál slavnostní křest publikace Občanská odvaha vstupuje do politiky. Mimořádnou publikaci, mapující vůbec poprvé moderní dějiny Chebska, pokřtil kolektiv autorů spolu s doc. PhDr. Jiří Kociánem, CSc. zástupcem ředitele Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Přítomní pak mohli shlédnout filmový sestřih nejzajímavějších okamžiků prvního mítinku v Chebském divadle (25. listopadu 1989). Publikace přináší vedle historického úvodu poutavé rozhovory s lidmi, kteří se podíleli na vzniku a následném chodu Občanského fóra v Chebu (1989-1990). V knize jsou tak uvedeny vzpomínky např. Jaroslava Boháče, Františka Hromady, Zbyňka Illka, Růženy Jírové, Aleše Kučery, Josefa Kuji, Etelky Laňkové, Libora Janků, Otakara Miky, Jána Pobežala, Františka Radkovského, Jaroslavy Rymešové, Pavla Šebesty, Martina Urbana či Jiřího Vykoukala. Druhá část knihy se věnuje fenoménu Nového fóra v Plavně.
-
-
Barbora Čermáková, Zbyněk Černý, Pit Fiedler, Dietrich Kelterer
OBČANSKÁ ODVAHA VSTUPUJE DO POLITIKY
Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně 1989/1990

Na příkladu hnutí Občanského fóra v Chebu a Nového fóra v Plavně kniha sleduje pozoruhodnou cestu utváření "občanské odvahy": přerod od totalitní společnosti ke společnosti demokratické, roli občanské politiky na formování opozice a zdroje odvahy jednotlivců. Cheb a Plavno leží na opačné straně Krušných hor a poloha na česko-německém pomezí výrazným způsobem ovlivnila životy obou měst a jejich obyvatel. Zničující důsledky druhé světové války, "spuštění" železné opony a nastolení komunistického režimu přeťalo zcela nevratně život v regionech. Nadechnutí ke svobodnému vyjádření přicházelo nesměle již od osmdesátých let - nejprve v bývalé NDR, později i v ČSSR -, ale ke skutečně sebevědomému kroku se občané odhodlali až na podzim roku 1989. Na základě rozhovorů s pamětníky se autoři publikace pokusili nastínit obraz událostí let 1989 a 1990 v kontextu vzniku a vývoje opozičních skupin v chebském a plavenském regionu i se zřetelem k tomu, jak se vyvíjely osudy jejich aktérů v době popřevratové. Jaké byly cesty "občanské odvahy"? Co motivovalo lidi k aktivnímu vstupu do politiky? Chápali své angažování jako výraz politického přesvědčení, nebo "pouhou" občanskou povinnost? A jak hodnotí Občanské a Nové fórum s odstupem dvaceti let?

-
Občanská odvaha vstupuje do politiky
Nakladatel:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
ISBN: 978-80-7285-118-8
Formát: 176 stran, 27x24cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2009 (1. vydání)
Cena: 90 Kč
-
Možnost okamžitého odběru na adrese:
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb,
telefon: 354400620, e-mail: duskova@muzeumcheb.cz
-
-