OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MUZEA ROKU 2015 - 2017  
 
-
Kruh přátel hudby - Hudba v myšlenkách Masarykových [pdf] ...
27. června 2017
Jindřich Macek - loutna. Jitka Baštová - akordeon.
Tématické pásmo slova a hudby. V pořadu zněly skladby českých a slovenských autorů od 19. století až po součastnost. Hudba zde byla plynule propojena množstvím citátů z významných životních momentů T. G. Masaryka. Začátek: 19.00 hodin.
-
KVĚTY OHŘE Z RAFTU (PRO PLAVCE A NADŠENCE) [pdf] ...
24. června 2017
Sraz v 10:00 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil Ohři za „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení jsme si ověřili v meandrech a slepých ramenech horního toku Ohře.
-
ZA ČERVENÝM TAJEMSTVÍM CHLUMSKÉ HORY [pdf] ...
18. června 2017
Sraz hledačů je v 9:30 u kaple v malebné vesničce Chlum (50°1‘3“N, 13°12‘22“E).
Pomozte nám hledat vzácnou okrotici červenou z listnatých lesů Chlumské hory. Tato orchidej má v našem kraji jediné známé místo výskytu.
-
RUDERÁLNÍ A PLEVELNÉ DRUHY OKOLO HORNÍCH LOMAN [pdf] ...
16. června 2017
Sraz v 14:30 na železniční stanici Františkovy Lázně.
Typická plevelová květena okrajů Chebské pánve (zajímavé podmáčené okraje polí), nově se šířící ruderální a slanomilné druhy (např. jitrocel vraní nožka).
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ [pdf] ...
11. června 2017
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
NA LIPOVKU A DO MECHOVÉHO ÚDOLÍ U BRTNÉ [pdf] ...
10. června 2017
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Pozdě jarní botanická vycházka spojená s návštěvou květnatých mezofilních trávníků v PP Lipovka a rašelinišť v PR Mechové údolí.
-
Absolventský koncert ZUŠ v Chebu [pdf] ...
7. června 2017
Tereza Svatková, Martina Jakschová, Sára Karolína Hrůzová
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha v Chebu pořádala v prostorách Muzea Cheb absolventský koncert žáků dvou tříd. Klavírní třídy paní I. Fejfarové a pěvěcké třídy paní L. Gaierové. Koncert se uskutečnil 7. června 2017 v 17.30 hodin.
-
PEŠKŮV KOMORNÍ ORCHESTR [pdf] ...
6. června 2017
pod vedením Zuzany Puchelové
Sólistka: Kateřina Gottvaldová - housle. V programu koncertu zazněla filmová hudba a skladby od G. F. Händela, P. Castrucciho, P. Warlocka, G. Gershwina. Začátek koncertu v 19.00 hodin. Spolupařadatelem bylo Kulturní centrum Svoboda Cheb.
-
Krása času - hodiny ze sbírek Muzea Cheb ... 8. dubna - 4. června 2017
Na závěr roku 2016 a jaro roku 2017 připravilo Muzeum Cheb výstavu: "Krása času", na které návštěvníkům představilo ty nejcennější a nejlépe zachované hodiny z muzejní sbírky. Nejstarší z nich pocházejí již z 2. poloviny 18. století. Na výstavě byly zastoupeny zejména hodiny sloupkové v řadě variant, většinou empírové nebo klasicistní. Kromě exponátů byly pro návštěvníky připraveny také bohaté doprovodné texty.
-
Prezentace - Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456
1. června 2017
X. svazek ediční řady Libri civitatis nakladatelství SCRIPTORIUM
Dne 1. června 2017 od 17. 00 hodin proběhla ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb prezentace desátého svazku ediční řady Libri civitatis nakladatelství SCRIPTORIUM - Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456. Editor svazku: Tomáš Klír.
-
Koncert dětského pěveckého sboru Koťata [pdf] ...
31. května 2017
Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb. 17.00 hodin.
Ve středu 31. května 2017 se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb jarní koncert dětského pěveckého souboru Koťata z 5. základní školy v Chebu. Malé zpěváky si přišli poslechnout jak rodiče a blízcí interpretů, tak i milovníci sborového zpěvu.
-
Muzejní noc 2017 - Krása času ...
27. května 2017
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace kulturního dědictví. Téma letošní chebské Muzejní noci volně navázalo na právě probíhající výstavu hodin: Krása času. Na celý večer byl připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí byly mimo jiné: komentovaná prohlídka výstavy, divadelní a klavírní vystoupení a také programy pro děti.
-
Pěvecké sbory - Sedmikrásky, Kopretiny, Špalíček [pdf] ...
23. května 2017
I pro letošní rok připravila Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha pro milovníky sborového zpěvu další ze svých koncertů. Ve Valdštejnské obrazárně se představil přípravný sbor Sedmikrásky, hlavní sbor ZUŠ Kopretiny a ženský pěvecký sbor Špalíček. Sbory vystoupily pod vedením Evy Kůrkové, na klavír je doprovázela Eva Klimtová. Koncertní vystoupení se uskutečnilo ve Valdštejnské obrazárně muzea v 18:00 hodin.
-
Kruh přátel hudby - BENNEWITZ QUARTET
16. května 2017
Bennewitzovo kvarteto (Jakub Fišer - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello) bylo založeno v roce 1998. Především díky účasti na nejrůznějších mistrovských kurzech měli jeho členové příležitost získávat zkušenosti a inspiraci od mnoha významných hudebních osobností, zejména Rainera Schmidta (Hagenovo kvarteto) a Waltera Levina (kvarteto La Salle).
-
KDE ŽIJE ČOLEK HRANATÝ ? [pdf] ...
10. května 2017
Sraz v 16:00 na návsi pod kostelem sv. Jiljí v obci Kostelní.
Biotopy čolka hranatého. Jarní mokřadní luční květena západní části Krušných hor. Okruh kolem obcí Kostelní, Kámen a Počátky (délka cca 7 km).
-
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V CHEBU [pdf] ...
1. května 2017
Sraz v 7:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků, jejich určováním podle zpěvu. Kolem Ameriky do Františkových Lázní (délka cca 10 km).
-
OBOJŽIVELNÍCI CHEBSKA – PÍSKOVNA OBILNÁ [pdf] ...
23. dubna 2017
Sraz v 11:35 na železniční zastávce Nebanice.
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. Pokud bude dobré počasí - též časně jarní plevelová květena.
-
REZEVACÍ SOOS S PRŮVODCEM [pdf] ...
22. dubna 2017
Sraz v 14:00 na parkovišti před vstupem do NPR Soos.
Prohlídka naučné stezky Soos s průvodcem. Tentokrát mimořádně zdarma v rámci Mezinárodního dne Země. Omezená kapacita.
-
ZA BOBRY DO HROZŇATOVA S VÝLETEM NA LORETU [pdf] ...
9. dubna 2017
Sraz v 11:00 na autobusové zastávce ve Starém Hrozňatově (konečná MHD č. 6).
Návštěva bobřích hrází, povídání o životě a díle bobrů, bobr jako krajinotvorný činitel, určování časně jarní květeny, historický výklad ke křížové cestě a Loretě.
-
Velikonoční jarmark v muzeu 2017 ...
8. dubna 2017
Na sobotu 8. dubna připravilo Muzeum Cheb již 18. Velikonoční jarmark. V prostorách vyzdobené muzejní expozice bylo pro návštěvníky opět připraveno několik zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Všichni se tak mohli potěšit řadou řemeslných ukázek, které si zájemci v průběhu dne také sami vyzkoušeli. Připraven byl i bohatý doprovodný program, výtvarné dílny pro děti a divadelní představení.
-
Chebská pátračka zasahuje ...
6. dubna 2017
Přednášející: PhDr. Vladimír Bružeňák
Přednáška přiblížila ty nejzávažnější kriminální případy chebské četnické pátrací stanice z let 1928 - 1937. Pomocí unikátního fotografického materiálu a archivních a novinových zdrojů představila dnes již zapomenuté případy, které stanice řešila ve svém obvodu.
-
Noc s Andersenem 2017 [pdf] ...
31. března 2017
Muzeum Cheb se opět připojilo k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž účastníci nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Pro děti byl kromě romantického přespání v muzeu připraven také doprovodný program, tentokráte s hrdiny známého časopisu Čtyřlístek. Akce byla určena pro děti do 12 let.
-
Čeští jezuité objevují Nový svět [pdf] ... 23. března 2017
Přednáškový cyklus: Z Chebu křížem krážem 2017. Přednášející: Pavel Zavadil.
Historik a filolog Pavel Zavadil nám na základě autentických listů přiblížil plavby, cesty a osudy českých misionářů 17. a 18. století a zároveň jejich podíl na objevování Ameriky, Filipín a Mariánských ostrovů.
-
Kruh přátel hudby - hudební loutkové představení [pdf] ...
21. března 2017
V rámci 7. ročníku Hudebního salónu Café crème přední české cembalistky Moniky Knoblochové vzniklo nevšední hudebně-divadelní představení, které spojuje soudobou klasickou hudbu s loutkoherectvím. Projekt se váže k 80. narozeninám významného českého současného skladatele Jiřího Temla, který k tomuto představení složil hudbu. Loutkovou část programu zajišťují členové souboru Buchty a loutky.
-
V zemi medvědů – aneb přírodou jihozápadní Kanady [pdf] ... 9. března 2017
Přednáškový cyklus: Z Chebu křížem krážem 2017. Přednášející: Petra Schnitzerová.
Zooložka Petra Schnitzerová představila různé tváře kanadské přírody. Navštívili jsme divoké pacifické pobřeží s unikátními deštnými pralesy a letitými stromovými velikány. Vydali jsme se také do nekonečných hor, kde dosud kralují medvědi.
-
Falklandy – země plná paradoxů na konci světa [pdf] ... 2. března 2017
Přednáškový cyklus: Z Chebu křížem krážem 2017. Přednášející: Vít Zavadil.
Na Falklandy, zámořské území Velké Británie, se téměř nedá dostat a cesta letadlem tam trvá třikrát déle než do Austrálie. S Vítem Zavadilem jsme se vypravili na přírodní ostrovní biotopy a za jejich obyvateli, zejména ptáky.
-
Chebský Masopust 2017 [pdf] ...
25. února 2017
25. února 2017 se opět, již po třinácté, vydal na svoji cestu městem masopustní průvod. Průvod uspořádalo Město Cheb s Muzeum Cheb, Západočeským divadlem, Městským dechovým orchestrem a Základní školou Jindřicha Jindřicha. Zůčastnili se především ti, kteří se rádi baví a kteří si rádi zavzpomínají na staré tradice. Letošní Chebský masopust patřil hlavně bubákům, hastrmanům a vílám.
-
Putování po deštných a mlžných lesích Kostariky [pdf] ... 16. února 2017
Přednáškový cyklus: Z Chebu křížem krážem 2017. Pavla Tájková a Přemysl Tájek.
Cestopisná přednáška, která se uskutečnila místo původně plánované přednášky Petry Schnitzerové: V zemi medvědů aneb přírodou jihozápadní Kanady. Původní přednáška byla z důvodu náhlého onemocnění přednášející přesunuta na pozdější termín.
-
KDYŽ BYLO NÁMĚSTÍ V PLENKÁCH - Jarní tábor [pdf] ... 6. - 10. února 2017
Muzeum Cheb uspořádalo jarní výtvarnou dílnu. Jednalo se o příměstský tábor, který se koná každoročně v době jarních prázdnin, vždy od 8:00 do 15:30 hodin. Pro děti byl připraven bohatý program plný tvořivosti, poučení a zábavy. Táborníci nahlédli do historie chebského náměstí, Chebu i Chebska. Na chvíli se stali nejen archeology, ale i šikovnými řemeslníky a umělci. Tábor byl určen především pro děti z 1. stupně ZŠ.
-
Doupovské hory - zapomenutý kraj [pdf] ... 12. ledna 2017
Přednáškový cyklus: Z Chebu křížem krážem 2017. Přednášející: Jan Matějů.
Doupovské hory jsou možná nejméně známým pohořím v Čechách. Jen málokomu se v minulosti podařilo proniknout do tohoto bohem zapomenutého prostoru, jehož krása a přírodní bohatství v současnosti předčí nejeden národní park.
-
Adventní koncert ve Valdštejnské obrazárně [pdf] ...
16. prosince 2016
Studenti a absoloventi Svobodné chebské školy
V pátek 16. prosince se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně muzea adventní koncert Svobodné chebské školy. Spokojení posluchači spočinuli v hektickém předvánočním čase při krásné hudbě, kterou je potěšili mladí studenti a absoloventi.
-
Vánoční koncert pěveckých sborů [pdf] ...
15. prosince 2016
Pěvecký sbor Špalíček a hosté + dětský pěvecký sbor Kopretiny
Na čtvrtek 15. prosince připravilo Muzeum Cheb vánoční koncert ženského pěveckého sboru Špalíček a dětského pěveckého sboru ZUŠ v Chebu Kopretiny. Na koncertu již tradičně vystoupila také řada hostů. Potěšeni byli všichni milovníci sborového zpěvu.
-
Advent v Muzeu Cheb 2016 ... 26. listopadu 2016
Na sobotu 26. listopadu připravilo Muzeum Cheb další ze svých muzejních adventních trhů. Pracovníci muzea uspořádali tradiční milé setkání s těmi, kteří se rádi nechávají okouzlit adventní atmosférou naplněnou vůní vanilky, skořice a jehličí, s těmi, kteří nechtějí podlehnout jen maratónu předvánočního úklidu a nákupům. Po celý sváteční den probíhal v muzeu bohatý program. Na své si přišly děti i dospělí.
-
Kruh přátel hudby - DUO SIEMPRE NUEVO [pdf] ...
15. listopadu 2016
Kytarové duo "Siempre Nuevo" bylo založeno v roce 2007 dvěma vynikajícími českými kytaristy: Matějem Fremlem (*1982) a Patrickem Vacíkem (*1984). Interpretuje jak originální skladby pro kytarová dua, tak i různé transkripce - vlastní či jiných autorů. Jeho repertoár obsahuje starou i moderní hudbu, od baroka až po soudobé skladatele. Využívá historických nástrojů, čímž dodává skladbám autentický a zajímavý zvuk.
-
Místa pobytu Karla IV. na cestě do Norimberku a Lucemburska [pdf] ...
3. listopadu 2016
Přednášející: doc. Richard Němec, Ph.D. – Mgr. Lubomír Zeman
Přednáška nás seznámila se snahou Karla IV. o spojení Českého království s velkými říšskými městy v Porýní a především pak s Lucemburskem, coby rodovou državou. Představila hmotné pozůstatky přítomnosti českého krále na této trase, a to jak rezidenční sídla a objekty občasného pobytu, tak i dochovaná umělecká díla.
-
Výstava:  Tajemný svět lišejníků ...
19. srpna - 30. října 2016
Výstava představila pomocí makrofotografií, keramických modelů a dalších předmětů svět lišejníků, v přírodě hojných leč pro mnohé záhadných organismů, které bývají kvůlí svým nepatrným rozměrům často přehlíženy. Lišejníky ovšem hrají v koloběhu přírody nezastupitelnou roli. Napomáhají zvětrávání hornin, působí i při rozkladu organického materiálu a v polárních oblastech slouží jako potrava některým živočišným druhům.
-
ZA POZORUHODNÝMI STROMY NA KLADSKOU [pdf] ...
22. října 2016
Sraz v 10:45 před restaurací U Tetřeva na Kladské (proti zastávce autobusu).
Procházka ke Dni stromů 20. října. Toulání po barevné podzimní Kladské vyšperkované návštěvou stromů pozoruhodných druhů, tvarů i rozměrů.
-
Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku [pdf] ...
20. října 2016
Přednášející: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Přednáška představila vývoj českých držav mimo hranice českého státu s regionálním zaměřením na prostor Bavorska, Vogtlandu a Saska. Byly zmíněny jejich různé právní vazby k České koruně a českému králi, systém jejich vnitřní správy a především jejich osudy zejména v době lucemburské.
-
Kruh přátel hudby - TRIO DEL DIABLO [pdf] ...
18. října 2016
Trio del diablo (Petr Vacek – akordeon, Jan Rada – housle, Michaela Vacková – klavír) nám představilo tvorbu vynikajícího argentinského skladatele Ástora Piazzollu (1921 – 1992). Piazzolla je zakladatelem nového hudebního stylu tango nuevo, zahrnujícího prvky vážné hudby a jazzu, které bylo nadšeně přijato klasickými i jazzovými hudebníky na celém světě. Pořad je moderovaný a začíná v 19.00 hodin.
-
GEOLOGICKÁ EXKURZE NA GOETHOVY SKALKY [pdf] ...
16. října 2016
Sraz v 9:30 na křižovatce silnice Hazlov – Aš se spojnicí obcí Lipná a Skalka.
Návštěva jednoho z nejhezčích výchozů třetihorního českého křemenného valu – tzv. Goethových skalek. V případě zájmu také návštěva bývalého žulového lomu u Lipné.
-
PODZIMNÍ SLAVNOST V MUZEU [pdf] ...
15. října 2016
mezi jablky, hruškami, mraky a draky ...
Bohatý celodenní program v našem muzeu. Prezentace podzimní sklizně, ochutnávky i prodej kulinářských specialit a nápojů, výtvarné dílny, soutěž o "Nejchutnější chebský štrůdl", pěvecké vystoupení dětského sboru, pohádka pro malé i velké...
-
POZNÁVÁNÍ HUB – ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE [pdf] ...
15. října 2016
Sraz v 9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
-
Hrad Lauf a jeho heraldická výzdoba [pdf] ...
13. října 2016
Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman
Přednáška představila hrad Lauf nedaleko Norimberku, jejž nechal vystavět Karel IV., a výzdobu zdejšího erbovního sálu, dnes považovanou za nejvzácnější galerii české a moravské heraldiky. Zaměřila se rovněž i na významné šlechtice ze severozápadních Čech, kteří jsou zde svým erbem zastoupeni.
-
LIŠEJNÍKY V OKOLÍ CHEBU [pdf] ...
8. října 2016
Sraz v 9:00 u vchodu do Muzea Cheb.
Přírodovědná exkurze. Na úvod komentovaná prohlída aktuální výstavy: "Tajemný svět lišejníků" v Muzeu Cheb. Poté poznávací výšlap do Poohří a přilehlých lesů.
-
Slavnostní křest knihy Zbyňka Černého ...
6. října 2016
Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry (1849-1945)
Publikace představuje více jak 50 fotografů působících v Chebu (1849 - 1945). Vedle životopisných medailonů seznamuje kniha čtenáře i s dílem jednotlivých fotografů (190 fotografií). Publikace vyšla s finanční podporou Města Chebu a Státního fondu ČR.
-
Dny evropského kulturního dědictví ...
10. září 2016
European Heritage Days. Od 10.00 do 16.00 vstup do muzea zdarma.
Také v roce 2016 se Muzeum Cheb připojilo ke Dnům evropského kulturního dědictví (European Heritage Days), které každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V sobotu 10. září byly výstavní a expoziční prostory chebského muzea přístupné všem zájemcům od 10.00 do 16.00 zdarma.
-
Výstava:  Hurá do školy ...
8. dubna - 7. srpna 2016
Zahájení školní docházky je v životě dítěte mezníkem, na který bude vzpomínat celý život. Jistě si přitom vybaví svou školní aktovku či slabikář na své první školní fotografii. Výstava "Hurá do školy!" vrátila návštěvníky do historie školství a ukázala, čím děti psaly, v jakých lavicích seděly, z jakých učebnic se učily. Součástí výstavy byl i školní nábytek, stejně jako aktovky, písanky, psací potřeby a mnohé další výukové artefakty.
-
Sára Hoblová - závěrečný koncert zuš v Chebu [pdf] ...
22. června 2016
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb společně s Muzeum Cheb uspořádali závěrečný koncert Sáry Hoblové (sólový zpěv, klavír). Jako hosté zde vystoupily Petra Jelínková (klavír), Tereza Hoblová (klavír), Sára Hrůzová a někteří další žáci pěvěckého oddělení. Koncert se uskutečnil 22. června 2016 ve Valdštejnské obrazárně Chebského muzea. Začátek koncertu: 18.00 hodin.
-
TO NEJCENNĚJŠÍ Z PŘÍRODY SLAVKOVSKÉHO LESA [pdf] ...
19. června 2016
Sraz v 7:30 na parkovišti před nádr. v Chebu nebo v 8:15 na autobusovém nádr. v ML.
Přijďte se seznámit s méně známými kouty Slavkovského lesa, kterými vás provedou odborníci ze Správy CHKO Slavkovský les.
-
HMYZ PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ TEPLÉ [pdf] ...
18. června 2016
Sraz v 15:15 na vlakové zastávce Louka u Mariánských Lázní.
Uvidíme vzácné bruslařky na tišinách řeky, tesaříky na květech, ukážeme si, jak číhají číhalky a potkáme i další zajímavé zástupce chladnomilného podhorského hmyzu.
-
DENDROLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO OKOLÍ LUBŮ [pdf] ...
18. června 2016
Sraz v 10:40 na železniční zastávce Luby (konečná stanice, po příjezdu vlaku).
Zajímavé dřeviny intravilánu obce Luby a okolí zaniklého zámku, památná lípa. Květena zaniklých obcí, lesních cest a mokřadů.
-
Koncert pěveckých sborů - Svět kolem nás [pdf] ...
14. června 2016
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha ve spolupráci s Muzeem Cheb připravila pro milovníky sborového zpěvu další ze svých koncertů. Představil se přípravný sbor Sedmikrásky, hlavní sbor ZUŠ Kopretiny a ženský pěvecký sbor Špalíček. Tradičně se připojila také řada hostů. Sbory vystoupily pod vedením paní Evy Kůrkové, na klavír doprovázela Eva Klimtová a v basových partech se představil František Eschler.
-
Karel IV. a Nové Čechy (Lucemburský rok 2016) ...
29. dubna - 12. června 2016
Národní památkový ústav připomíná v rámci projektu "Po stopách šlechtických rodů" nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody. V roce 2016 je pozornost věnována Lucemburkům, neboť si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Územní odborné pracoviště v Lokti připravilo k této příležitosti panelovou výstavu (12 panelů), která byla instalována v expozičních prostorách Muzea Cheb.
-
KVĚTY OHŘE Z RAFTU (PRO PLAVCE A NADŠENCE) [pdf] ...
11. června 2016
Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je nejzakytkovanější českou řekou. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
KOMORNÍ SMYČCOVÝ ORCHESTR CHEB [pdf] ...
7. června 2016
Chebský komorní orchestr, sdružení amatérských hudebníků chebského okresu, založil v roce 1983 pan Miroslav Pešek. Od té doby se celé generace muzikantů nejrůznějších profesí ve svém volném čase scházejí ke zkouškám, aby radost z hudby předali dvakrát za rok posluchačům na pravidelných koncertech. Soubor pečuje také o muzikantský dorost. Jako sólisté obligátně vystupují ti nejnadanější žáci ZUŠ našeho regionu.
-
REZEVACÍ SOOS S PRŮVODCEM [pdf] ...
5. června 2016
Sraz v 14:00 na parkovišti před vstupem do NPP Soos.
Prohlídka naučné stezky Soos s průvodcem. Tentokrát mimořádně zdarma v rámci Světového dne životního prostředí.
-
Koncert dětského pěveckého sboru Koťata [pdf] ...
1. června 2016
Ve středu 1. června 2016 se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb jarní koncert dětského pěveckého souboru Koťata z 5. základní školy v Chebu pod vedením sbormistryně Mgr. Miluše Tlamsové. Soubor vystoupil za klavírního doprovodu Mgr. Ivy Bezděkové a dětských sólistů. Zváni byli nejenom rodiče a blízcí mladých interpretů, ale především všichni milovníci sborového zpěvu. Začátek koncertu: 17.00 hod...
-
Příroda západní části Chebské pánve [pdf] ...
29. května 2016
Sraz v 10:20 na železniční zastávce Skalná.
Přírodovědná exkurze na kulturní a polopřirozené biotopy západního okraje chebské pánve. Vzácné plevely, mokřadní louky, intenzivní pastviny, opuštěné jámy atd.
-
Za mechorosty do oblasti Dyleně [pdf] ...
28. května 2016
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Mechorosty vázané na borku listnáčů, jak různé lesní druhy, tak i druhy svorových skal pod vrcholem Dyleně. Ověření lokality bájného světélkujícího mechu.
-
Muzejní noc 2016 - Hurá do školy ...
21. května 2016
Fenomén muzejních nocí patří již řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace kulturního dědictví. Téma letošní chebské Muzejní noci volně navázalo na probíhající výstavu "Hurá do školy". Návštěvníci zasedli do školních škamen a nahlédli do systému vzdělávání v dobách Rakouska-Uherska a bývalé Československé republiky. Muzeem symbolicky provázel Hurvínek, který letos oslaví 90. narozeniny.
-
Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské [pdf] ...
12. května 2016
Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman – PhDr. Jaroslav Fiala
Přednáška se zaměřila na širokou síť dálkových obchodních tras pojící České království s ostatními zeměmi a regiony Svaté říše římské. Zaměřila se na nejvýznamnější cesty vedoucí z Prahy do Norimberku, upozornila i na jejich ekonomický význam a ukázala pozůstatky starých cest jako nedílnou součást dnešního obrazu krajiny.
-
Česká Falc a hrady Nových Čech [pdf] ...
5. května 2016
Přednášející: Tomáš Karel – JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Přednáška představila historický vývoj několika českých držav v Horní Falci cílevědomě zformovaných Karlem IV. jako součást České koruny. Současně sledovala i české stopy v této německé krajině, která tou dobou prošla výrazným rozvojem, jenž se dotkl také zdejších hradů, měst i kostelů.
-
Vítání ptačího zpěvu v Chebu [pdf] ...
1. května 2016
Sraz v 7:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Ornitologická vycházka přírodou s pozorováním ptáků a jejich určování podle zpěvu. Po břehu nádrže Skalka na Komorní hůrku a kolem Ameriky do Františkových Lázní.
-
Obojživelníci Chebska – pískovna Obilná [pdf] ...
24. dubna 2016
Sraz v 11:35 na železniční zastávce Nebanice.
Exkurze zaměřená na poznávání obojživelníků. Ukázka snůšek a obojživelníků v jejich přirozeném životním prostředí. Za dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.
-
Na bobří hráze a předjarní květenu na Pomeznou u Chebu [pdf] ...
16. dubna 2016
Sraz v 10:40 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky.
Navštívili jsme bobřích hráze a hrady na Lesním potoce. Následující zastávkou pak byla tvrz Pomezná, kde nás čekalo určování časně jarních druhů rostlin.
-
Kruh přátel hudby - Trio Martinů [pdf] ...
12. dubna 2016
Trio Martinů vzniklo na Pražské konzervatoři v r. 1990. Již od počátku svého působení dosahovalo celé řady úspěchů a získávalo významná ocenění. Vystupovalo v hudebních centrech České republiky i v zahraničí a účastnilo se řady prestižních festivalů. V roce 2014 vydalo nové CD s Trojkoncertem C dur L. van Beethovena, které natočilo živě na vánočním koncertě v Praze se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.
-
Noc s Andersenem 2016 ...
1. dubna 2016
Muzeum Cheb se v noci z 1. na 2. dubna 2016 opět připojilo k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození pohádkáře H. Ch. Andersena. Pro děti byl v chebském muzeu kromě romantického přespání připraven doprovodný program, v jehož rámci si připomněly výročí narození Karla IV. Akce byla určena pro děti do 12 let.
-
Na jedné vlně - Libor Michalák a Milan Bauer ...
15. ledna - 27. března 2016
Grafik Milan Bauer zaujal veřejnost svým osobitým stylem, který se po formální stránce vyznačuje detailním propracováním daného námětu, jehož ústředním motivem bývá často starodávná technika. Libor Michalák se 38 let věnuje knižní vazbě a své práce vystavoval na třiceti výstavách v ČR a na jedné v Itálii. Do svých knižních objektů vkládá osobitý humor, vycházející nejen z provedení vazby, ale i z využití slovních hříček.
-
Ještěrky, hadi a želvy České republiky [pdf] ...
24. března 2016
Přednášející: RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Čím jsou populace našich ještěrek, hadů a želv unikátní v rámci středoevropské plazí fauny? Ukážeme si nejaktuálnější mapy jejich rozšíření a shrneme nejnovější poznatky z jejich biologie. Neopomeneme ani našeho nejdelšího hada – užovku stromovou.
-
Kruh přátel hudby - RADIM VOJÍŘ A PŘÁTELÉ [pdf] ...
23. března 2016
Stalo se už tradicí, že Radim Vojíř vystupuje v Chebu v rámci KPH jednou za dva roky. Vždy si přiveze zajímavé hosty ať od nás nebo ze sousedního Německa. Narodil se v roce 1976 v Chebu. Od dětství se aktivně zapojoval do hudebního dění ve městě jako člen dechového orchestru mladých. Největšího dosavadního úspěchu dosáhl na klavírní soutěži Pražského Jara a Chopinově mezinárodní klavírní soutěži.
-
Velikonoční jarmark v muzeu 2016 ...
19. března 2016
Na sobotu 19. března připravilo Muzeum Cheb již 17. Velikonoční jarmark. V prostorách vyzdobené muzejní expozice čekalo na návštěvníky více než 40 zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Všichni návštěvníci se tak mohli potěšit řadou řemeslných ukázek, které si někteří také sami vyzkoušeli. Připraven byl i doprovodný program, výtvarné dílny pro děti a divadelní představení.
-
Výtvarná dílna v Muzeu Cheb - jarní tábor [pdf] ... 7. - 11. března 2016
Jednalo se opět o muzejní tábor, který se konal v době jarních prázdnin. Pro děti byl připraven bohatý celodenní program plný tvořivosti, poučení a zábavy. Naladili jsme se na stejnou vlnu a stali se z nás knihaři, knihvazači a knihovníci. Tento typ tábora jistě přivítali zaměstnaní rodiče, kteří se nemohli o jarních prázdninách svým dětem zcela věnovat. Tábor byl určen především pro děti z 1. stupně ZŠ.
-
Za orchidejemi, listonosy a kolibříky do Kolumbie a Venezuely [pdf] ...
3. března 2016
Přednášející: Mgr. Pavla Tájková a Mgr. Přemysl Tájek
Navštívili jsme vysokohorské páramo, horské mlžné lesy, ale i památky dávno zaniklých civilizací. Poznali noční obyvatele tropických oblastí, mezi nimi bájné upíry. Na závěr jsme se vypravili na nejvyšší vodopád světa Salto Ángel ve Venezule.
-
Kruh přátel hudby - Lucie Silkenová [pdf] ...
23. února 2016
23. února vystoupla v rámci koncertního cyklu Kruhu přátel hudby (pořádá KC Svoboda v prostorách Valdštejnské obrazárny Muzea Cheb) mladá sopranistka Lucie Silkenová, která se dnes řadí k předním a vyhledávaným českým operním pěvkyním. Úspěchy v mezinárodních soutěžích jí otevřely cestu na operní scény po celé České republice. Neméně úspěšně si vede i v oblasti koncertní.
-
Chebský Masopust 2016 ...
6. února 2016
Letos se již po dvanácté vydal na svoji cestu historickou částí Chebu pestrý masopustní průvod. A jaké bylo téma pro letošní masku? Vítány byly všechny, hlavně pak ty tradiční, masopustní. Tento rok patřil masopust především pohádkovým bytostem. Sraz účastníků průvodu proběhl před Západočeským divadlem. V budově chebského muzea pak zakončily průvod masopustní hody.
-
Za přírodou a lidmi na sever Etiopie [pdf] ...
4. února 2016
Přednášející: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Etiopské císařství, známé též jako Habeš, je jediná země kontinentu, která si udržela samostatnost během koloniální nadvlády. Přednášející nás zavedl do přírody vysokých hor, domova mnoha rostlin a živočichů, kde se ale také zachovaly křesťanské tradice.
-
Reúnion – země kontrastů [pdf] ...
21. ledna 2016
Přednášející: Mgr. Michael Fokt
Prolétli jsme se nad ostrovem helikoptérou a snesli se z vrcholků hor na padákovém kluzáku. Pohlédli jsme z oka do oka chameleonům a denním gekonům rodu Phelsuma. Viděli reportáže ze záchranných stanic a slyšeli postřehy z místního života.
-
Kruh přátel hudby - DOTEKY RENESANCE [pdf] ...
19. ledna 2016
Koncert "Renaissance touches" nazvaný podle soudobého díla komponovaného pro duo akordeon - loutna byl zaměřený na nejkrásnější vybrané sólové skladby od dob renesance. Dowlandovy skladby nebo Zamboniho sonáty patří k zajímavým loutnovým kusům a koncertní akordeonové provedení Scarlattiho sonát napovídá, že tato hudba promlouvá osobitým způsobem také k dnešnímu posluchači.
-
Obrazy Chebu (muzeum Cheb + GAVU Cheb) ...
8. října 2015 - 3. ledna 2016
Výstava mapovala architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle umělců od 15. do 2. pol. 20. stol. Cílem společného projektu MCH a GAVU bylo vedle výstavy, která probíhala současně v obou institucích, také vydání stejnojmenné publikace. Muzejní část představila více než 50 exponátů. Vedle grafik a olejomaleb i 150 let starý městský model nebo rukopisný plán města Chebu z období napoleonských válek...
-
Advent v Muzeu Cheb 2015 ... 28. listopadu 2015
Na poslední listopadovou sobotu připravilo Muzeum Cheb další tradiční předvánoční setkání. Zváni byli nejen ti, kteří se rádi nechávají okouzlit adventní atmosférou plnou vůně jehličí, vanilky a skořice, ale i všichni ti, kteří nechtěli podlehnout pouze maratónu předvánočního úklidu. Od 10.00 do 17.00 hod. probíhal v expozici muzea adventní trh s bohatým doprovodným programem určeným především pro malé návštěvníky.
-
Kruh přátel hudby - JAN OSTRÝ A HOSTÉ [pdf] ...
10. listopadu 2015
V rámci listopadového koncertu cyklu Kruh přátel hudby zazněly skladby významného českého skladatele a reformátora Jakuba Jana Ryby (1765-1815). Mezi skladbami autorů W. A. Mozarta, J. Haydna a J. Sluky to byl především jeho Kvartet C – dur. Letos si připomínáme 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí J. J. Ryby.
-
Kruh přátel hudby - Duo Teres [pdf] ...
20. října 2015
Duo Teres (slovenská houslistka Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš Honěk) vzniklo v roce 2007, kdy oba studovali komorní hru na JAMU v Brně pod vedením MgA. Miloše Vacka (primárius Janáčkova kvarteta). V repertoáru dua jsou zastoupena díla od období baroka až po hudbu 20. století a také díla soudobých českých i zahraničních autorů.
-
KRAJINOU FRANTIŠKOLÁZEŇSKA A NA HRAD SEEBERG [pdf] ...
17. října 2015
Sraz v 10:30 na autobusové zastávce Františkovy Lázně, Městské sady.
Součástí exkurze bude prohlídka největšího seskupení starých dubů v Karlovarském kraji v pestrém podzimním zbarvení, ukázka měření a dokumentace starých stromů.
-
Cesty za poznáním: Čechova stodola – Hvězdárna [facebook] ...
17. října 2015
Po delší odmlce jsme se vydali na další Cestu za poznáním. Tentokrát jsme zavítali do Čechovy stodoly v malebné vesničce Bukové. Přivítalo nás podzimní prostředí a teplo roztopené pece. Byli jsme nadšeni z vyprávění praotce Čecha i z tvořivé dílničky. Zopakovali jsme si české pověsti a doplnili si spoustu nových informací. V Neumětelích jsme navštívili hrob Šemíka. Nakonec nás čekala návštěva Hvězdárny v Rokycanech, kde jsme si vyslechli zajímavé povídání o hvězdách a hvězdářských dalekohledech.
-
POZNÁVÁNÍ HUB – ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE [pdf] ...
10. října 2015
Sraz v 9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
-
VÝSTAVA HUB V DOMOVĚ PRO SENIORY V CHEBU [pdf] ...
2. října 2015
Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu (Americká 52).
Výstava je přístupná pro veřejnost. Součástí bude i houbařská poradna Mykologického klubu Slavkovský les.
-
150 a 135 let sociální demokracie v Německu a českých zemích [pdf] ... 3. - 30. září 2015
Výstavní projekt mapoval historii sociální demokracie v Německu a v českých zemích. Vznikl u příležitosti 150. výročí založení Sociálnědemokratické strany Německa a 135. výročí České strany sociálně demokratické. Pokusil se zachytit paralelní dějiny sociální demokracie ve střední Evropě a ilustruvat prosazování sociálnědemokratických hodnot - svobody, spravedlnosti a solidarity - v kontextu vývoje Evropy 19. a 20. století.
-
VÝSTAVA HRAČEK ZE SBÍRKY ALENY PLESLOVÉ ...
25. června - 27. září 2015
Výstava panenek, kočárků, pokojíčků, medvídků, vozítek, autíček a mnoha dalších hraček představila část sbírky paní Aleny Pleslové, která svou kolekci buduje již přes čtvrt století. Jsou v ní zastoupeny jak běžné, tak i sběratelsky vzácné hračky pro holky a kluky od konce 19. století do 2. poloviny 20. století...
-
Knihobraní 2015 - minitrh regionální literatury ...
26. září 2015
Knihobraní letos navázalo na probíhající výstavu hraček. Sběratelka paní Alena Pleslová povídala o výstavě i o své sbírce. V rámci programu jsme přivítali také spisovatelku Kláru Smolíkovou, autorku knih pro děti, která ve svém workshopu přiblížila část naší historie. Hlavním hostem Knihobraní byl komisař Vrťapka, kterého dětem představil jeho autor, spisovatel a ilustrátor Petr Morkes.
-
Kruh přátel hudby - KUBELÍK KVARTET [pdf] ...
22. září 2015
Úvodním interpretem nadcházející sezóny koncertního cyklu Kruhu přátel hudby, každoročně pořádaným KC Svoboda v prostorách Valdštejnské obrazárny Muzea Cheb, byl soubor Kubelík kvartet, který vznikl v roce 2001. Soubor se věnuje především české tradiční hudbě (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček), ale nevyhýbá se ani tvorbě moderních českých autorů (P. Trojan, J. Gemrot).
-
Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku ... 14. - 18. září 2015
Téma letošní 47. konference „Archaeologia historica“ tvořil odraz sociální a kulturní identity v archeologických pramenech středověku. Důraz byl kladen především na identifikaci a interpretaci artefaktů, které mohly sloužit k vymezení sociálně a kulturně odlišných skupin a prostředí. Pozornost byla věnována také archeologickému studiu projevů sociální a kulturní reprezentace, interakcí a kontaktů. Pořadatel: Katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s Muzeem Cheb...
-
Koncert pěveckých sborů [pdf] ...
13. září 2015
V neděli 13. září 2015 se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb koncert pěveckého sboru GBU Saxonia Rheingold - Detroit z USA a ženského pěveckého sboru Špalíček Cheb pod vedením sbormistryně Evy Kůrkové za klavírního doprovodu Evy Klimtové. Srdečně zváni byli všichni milovníci sborového zpěvu. Začátek koncertu: 14.00 hodin, Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
Letní tábor - Hraní nás baví [facebook] ...
13. - 17. července, 3. - 7. srpna 2015
Ve dvou bězích tábora jsme poznávali hry, které děti hrály v minulosti. Cvrnkali jsme kuličky, stříleli z prstového praku, pouštěli vlaštovky a honili obruče. Nejvíce nás potrápila hra špaček. Během celého týdne jsme si také hráli s barvou. Odvážní mohli dokonce prožít strašidelnou noc v muzeu. Závěrečné vystoupení se tentokrát odehrálo v Centrálním depozitáři Muzea Cheb. Na chvíli se z nás stali průvodci a rodiče byli mile překvapeni našimi znalostmi o muzejních exponátech...
-
Letní tábor - Pouliční divadlo v rámci Letního bláznění [facebook] ...
20. - 24. července 2015
Divadlo je svět sám pro sebe, tajemný, záhadný a zároveň trochu nebezpečný, ale hlavně zábavný... A právě do tohoto světa jsme měli možnost nahlédnout v průběhu zvláštního běhu výtvarně - dramatického tábora. Během týdne jsme vyráběli divadelní kulisy a pod vedením odborných lektorů Martiny, Kačky a Ondry se z nás pomalu stávali herci, mimové, klauni a akrobaté. Nacvičili jsme divadelní představení Gulliverovy cesty, které pobavilo i dojalo početné obecenstvo na Krajince...
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ ...
25. července 2015
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
Květena "Zásoosí" aneb okolím Třebeně a Sorgenu ...
21. června 2015
Sraz v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.
Květena za hranicemi Národní přírodní rezervace Soos. Louky u Stodolského potoka, tůně v okolí bývalé obce Sorgen a zrašeliněné louky podél Lužního potoka.
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES ...
6. března - 14. června 2015
Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem Waldsassen a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky výstavu o hromadných nálezech předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii od samého počátku, proto máte na výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy...
-
Chebské dvorky 2015 [lnk] ...
10. - 13. června 2015
Krajský festival uměleckých projektů, jehož je Muzeum Cheb partnerem, přináší také v roce 2015 výběr z aktuálního kulturního světa. Historické jádro města Chebu se znovu stává centrem setkání umělců a příznivců umění z Čech i ze zahraničí. Dvory, dvorky, zahrady, uličky a četná zákoutí našeho města ožívají letos již potřinácté divadelními představeními, filmovými projekcemi či koncerty.
-
Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence) ...
13. června 2015
Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je nejzakytkovanější českou řekou. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
DEN OTEVŘENÝCH SOND (archeologické naleziště) ...
12. června 2015
Městské sady, prohlídka s průvodcem každou půlhodinu od 13:00 do 15:00 hod.
Využijte tuto jedinečnou příležitost a přijďte nahlédnout do zákulisí archeologického výzkumu. Zároveň tak můžete poznat i něco z dějin pohřbívání v Chebu.
-
Za květenou Dyleňského krasu ...
30. května 2015
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Lesní květena drobných výchozů krystalických vápenců a lůmků po historické těžbě vápence, význačná stanoviště cévnatých rostlin na silikátovém podkladu v okolí...
-
Muzejní noc 2015 - Peníze, mergle, chechtáky ...
16. května 2015
Program Muzejní noci 2015 volně navázal na současně probíhající výstavu: Poklady Chebska. Převážně nevážně jsme nahlédli na platidla v různých historických epochách. Pro tento večer byl připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí byla mimo jiné komentovaná prohlídka výstavy, divadelní vystoupení, soutěže a tvořivé výtvarné dílny určené především pro naše malé návštěvníky.
-
Exkurze na Komorní hůrku, Stein a přehradu Skalka [pdf] ...
4. května 2015
Sraz v 13:25 na autobusové zastávce Komorní Dvůr.
Jarní druhy rostlin Komorní hůrky a její přírodovědná hodnota, jarní druhy v okolí Steinu, květena okrajů přehradní nádrže Skalka, jarní druhy lesnatých svahů nad Ohří.
-
Věra Kestřánková - klarinet, Lucie Valčová - klavír ...
3. května 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se uskutečnil dne 3. května 2015 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb koncert Věry Kestřánkové, která se probojovala do 1. kola soutěže Pražské jaro v oboru klarinet, a to z 200 klarinetistů z celého světa. V Chebu byl koncert doplněn také o klavírní skladby v podání přední klavíristky nastupující generace Lucie Valčové. V programu koncertu zazněly skladby autorů: C. M. von Weber, C. Debussy, J. Brahms, B. Martinů...
-
Vítání ptačího zpěvu v Chebu [pdf] ...
1. května 2015
Sraz v 6:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Tradiční ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků a jejich určováním podle zpěvu. Trasa: kolem Ameriky do Františkových Lázní .
-
Obojživelníci Chebska – pískovna Dřenice [pdf] ...
25. dubna 2015
Sraz v 9:30 na aut. zast. Odrava, Potočiště, rozc. (cca 200 m od benz. na tzv. Ypsilonce).
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.
-
Na bobří hráze a předjarní květenu na Pomeznou u Chebu [pdf] ...
19. dubna 2015
Sraz v 10:40 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky.
Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce, návštěva tvrze Pomezná a určování časně jarních druhů rostlin.
-
Kruh přátel hudby - ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO ...
14. dubna 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se 14. dubna 2015 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Dominika Hošková (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. Dnes studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music. Jiří Hošek působí jako pedagog Hudební fakulty AMU v Praze, kde vede obor hra na violoncello. V roce 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu...
-
Poklady – jak je vidí archeolog [pdf] ...
9. dubna 2015
V doprovodné přednášce k výstavě "Poklady Chebska" byly představeny hromadné nálezy cenných předmětů pohledem archeologie. Zájem byl soustředěn především na nálezy z doby bronzové a v současnosti nejnovější depot pocházející z Opatova u Lubů. V rámci přednášky byla také představena publikace "Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes". Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb. Začátek v 17.30 hod.
-
Hoře nad hořečky ? ...
2. dubna 2015
Přednášející: RNDr.Jiří Brabec
V přednášce se seznámíme s českými a moravskými druhy hořečků. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, v čem selhávají různé životní strategie, které hořečkům v nedávné minulosti umožnily osídlit mnoho typů bezlesích stanovišť. Dozvíme se také, zda je nutné nad hořečky už jen hořekovat.
-
Velikonoční jarmark v Muzeu Cheb ...
28. března 2015
Na sobotu 28. 3. připravilo Muzeum Cheb již 16. Velikonoční jarmark. V prostorách muzejní expozice čekalo na naše návštěvníky bezmála čtyřicet zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Vedle přehlídky řemesel byl připraven také doprovodný program. Pro všechny malé návštěvníky jsme přichystali výtvarné dílny a nechyběla ani vystoupení dětských souborů či pohádková představení. Program doplnily ukázky tradičního velikonočního jídelníčku...
-
Noc s Andersenem 2015 ...
27. března 2015
Muzeum Cheb se 27. března 2015 opět připojilo k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé České republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Také letos byl pro účastníky kromě romantického přespání v muzeu připraven tématicky zaměřený doprovodný program a samozřejmě čtení na dobrou noc. Akce byla určena pro děti do 12 let. Jako každoročně byl o akci nebývalý zájem...
-
Tanzánie – ráj zvířat a země Masajů ...
26. března 2015
Přednášející: Kateřina Andrlová
Navštívíme především severní Tanzánii. Prohlédneme si národní parky Tarangire, Lake Manyara, Ngoro Ngoro a Serengeti. Přiblížíme si zvyky a způsob života tanzánských Masajů. A také se dozvíme, zda je výstup na Kilimanjaro i pro obyčejné smrtelníky. Podíváme se i na Zanzibar – idylický ostrov v Indickém oceánu.
-
Kruh přátel hudby - Petra Vondrová, Jaroslav Šaroun ...
17. března 2015
Mezzosopranistka Petra Vondrová se narodila v Kolíně. V r. 2012 absolvovala Pražskou konzervatoř a nyní pokračuje ve studiu na AMU v Praze. Je laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka a držitelkou Ceny Divadla J. K. Tyla, Ceny F. X. Šaldy, Ceny Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, Ceny Festivalu Mahler 2000 a Ceny bel canto zpěvu prof. Magdalény Hájossyové. Mezi její další úspěchy patří např. 2. cena v soutěži Pražský pěvec roku 2011...
-
ARCHEOLOGICKÁ DÍLNA V MUZEU - Jarní tábor [pdf] ... 2. - 6. března 2015
Také letos připravilo Muzeum Cheb pro děti školou povinné jarní výtvarnou dílnu. Jedná se o příměstský tábor, který se koná každoročně v době jarních prázdnin, vždy od 8:00 do 15:30 hodin. Pro děti jsme opět přichystali bohatý celodenní program plný tvořivosti, poučení a hlavně zábavy se zaměřením na velikonoční tradice. Tábor byl určen především pro děti 1. stupně základních škol.
-
Ohlédnutí za chebským masopustem ...
21. února 2015
Letos se již po jedenácté vydal na svoji cestu historickou částí Chebu pestrý masopustní průvod. Zváni k průvodu byli nejenom ctitelé a milovníci lidových zvyklostí či tradic, ale především všichni ti, kteří se chtěli rozloučit s uplynulou zimou veselým a dovádivým způsobem. Letošní masopust patřil mimo jiné strašidlům a strašidýlkům. Sraz všech účastníků průvodu proběhl jako každoročně ve 13.45 hodin u Západočeského divadla v Chebu. V budově chebského muzea pak zakončily průvod masopustní hody...
-
Proměny - Retrospektiva malíře Františka Vančury ...
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále jako autodidakt. Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě byly zastoupeny jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti...
-
Zakynthos – ostrov bájného vraku a želv ...
19. února 2015
Přednášející: RNDr. Daniel Abazid
O tom, že je řecký ostrov Zakynthos zajímavým cílem pro poznávací dovolenou nás pokusí přesvědčit povídání o ostrovních modrých jeskyních, pravoslavných kostelech a klášterech, či byzantském umění. Ale také o středomořské vegetaci a plážích, kde se rozmnožují mořské želvy karety.
-
Kruh přátel hudby - Miloslav Gajdoš [pdf] ... 17. února 2015
Miloslav Gajdoš vystudoval hru na kontrabas. Stal se laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě a držitelem ceny poroty v Mnichově. Mimo jiné uskutečnil pět koncertních cest do USA, hrál v Boulderu a Chicagu. Významná je jeho činnost pedagogická a uplatňuje se též skladatelsky. Vedle komorních a duchovních skladeb komponuje pro svůj nástroj. Mimo kontrabasu věnuje se Gajdoš také činnosti sbormistrovské...
-
Na skok za klokany aneb přírodou Austrálie ...
5. února 2015
Přednášející: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph. D.
Přednášející nás zavede do národních parků severní a východní Austrálie. Představíme si historii, současnost, přírodní podmínky a zejména unikátní faunu a flóru, která se zde vyvinula před mnoha milióny let a díky dlouhé izolaci přežila až do současnosti.
-
Patagonie – větrná země na konci světa ...
22. ledna 2015
Přednášející: Martin Mykiska
Procestujeme strhující patagonské scenérie zahrnující gigantické skalní věže, mohutné ledovce, malebná horská údolí, ale i pláně s vysokou oblohou a dalekými obzory. Zdejší divoká příroda je domovem lam guanak, pštrosů nandú, kondorů a dalších zajímavých zvířat. Najdeme tu také zkamenělý les či údolí, kde vzdorovali klimatu pravěcí lidé.
-
Kruh přátel hudby - Cantarina Clarinete ...
13. ledna 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se 13. ledna 2015 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete vzniklo v říjnu 2011 na půdě Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění na základě chuti čtyř studentek dát "něco zajímavého" dohromady. Repertoár kvarteta tvoří především klasické úpravy nejznámějších světových i českých skladeb barokního, klasicistního, romantického, populárního i jazzového charakteru...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články