DIGITALIZACE  
 
-
KNIHOVNA DIGITALIZOVANÝCH TISKOVIN A PUBLIKACÍ MUZEA CHEB
-
V roce 2010 získalo muzeum dotaci na pokračování digitalizace periodika Egerer Zeitung z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), díky čemuž máme v současnosti hotové práce na reformátování tohoto titulu od roku 1868 do roku 1910. Průběžná digitalizace probíhá již několik let a proto můžeme našim badatelů nabídnout v digitalizované podobě kolekci titulů ročenek s převážně vlastivědnou tematikou vážících se k chebskému regionu: Egerer Jahrbuch (1871-1930), Kalender für das Egerland (1884-1941), Unser Egerland (1897-1943) a také noviny Egerer Anzeiger (1849-1867), na něž právě digitalizovaný Egerer Zeitung navazuje.
-
UNSER EGERLAND
Typ: vlastivědná ročenka
Ročníky: 1897 - 1943
Formát publikace: DJVU
Vstup do knihovny...
-
EGERER JAHRBUCH
Typ: vlastivědná ročenka
Ročníky: 1871 - 1930 (vyjma ročníku 1878)
Formát publikace: DJVU
Vstup do knihovny...
-
KALENDER FÜR DAS EGERLAND
Typ: vlastivědná ročenka
Ročníky: 1884 - 1886, 1911 - 1941
Formát publikace: DJVU
Vstup do knihovny...
-
EGERER ANZEIGER
Typ: tiskovina, periodikum
Ročníky:
1849, 1850, 1852, 1854, 1855, 1858 - 1868
Formát publikace: DJVU
Vstup do knihovny...
-
EGERER ZEITUNG (1868 - 1890)
Typ: tiskovina, periodikum
Ročníky: 1868 - 1890
Formát publikace: DJVU
Vstup do knihovny...
-
EGERER ZEITUNG (1891 - 1905)
Typ: tiskovina, periodikum
Ročníky: 1891 - 1905
Formát publikace: DJVU
Vstup do knihovny...
-
EGERER ZEITUNG (1906 - 1910)
Typ: tiskovina, periodikum
Ročníky: 1906 - 1910
Formát publikace: JPG, DJVU
K dispozici v našem badatelském centru
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články