KRÁTKÉ ZPRÁVY A INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Volná pracovní pozice v Muzeu Cheb !
oznámení Muzea Cheb
Průvodce - dozor v expozici muzea.
Muzeum Cheb přijme průvodce do své expozice. Znalost německého jazyka výhodou. Pracovní doba - dle otevíracích hodin muzea. Nástup možný ihned. Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 739 322 353 (paní Kacetlová).
-
STATEK V MILÍKOVĚ JE V ROCE 2017 UZAVŘEN
oznámení Muzea Cheb
Chebský hrázděný statek v Milíkově je v roce 2017 z provozních důvodů uzavřen.
Z důvodu probíhající rekonstrukce je statek v Milíkově uzavřen. Uzavírka objektu je plánována pro celou turistickou sezónu roku 2017 (2018). O jejím ukončení budeme informovat prostřednictvím sdělovacích prostředků a těchto internetových stránek. Upřesňující informace můžeme případným zájemcům poskytnout také telefonicky či emailovou poštou. Omlouváme se našim návštěvníkům a děkujeme za pochopení.
-
Rekonstrukce mázhausu Muzea Cheb [pdf] ...
oznámení Muzea Cheb
Téměř po 40 letech se dočkal mázhaus chebského muzea potřebné rekonstrukce. Vzlínající vlhkost i klimatické výkyvy způsobily opadávání omítek a ozdobných prvků této reprezentativní síně s pozdně renesanční výmalbou. Vedle štukové výzdoby kleneb byla restaurována také pozdně gotická ostění postranních vchodů a zdobené kamenné konzole nesoucí klenební žebra.
-
Expozice Muzea Cheb byla uzavřena ...
2. ledna - 7. dubna 2017
Od 2. ledna do 7. dubna 2017 proběhla v muzejní expozici rekonstrukce a modernizace kamerového systému, během které zde došlo ke kompletní výměně všech původních černobílých analogových kamer za síťové IP kamery. Tento kamerový systém tvoří část nové grafické nadstavby zabezpečovacího systému a doplňuje tak sofistikovaný způsob ochrany budovy a sbírkových předmětů. V sobotu 8. dubna bylo muzeum znovu otevřeno návštěvníkům v rámci tradičního velikonočního jarmarku.
-
Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2016 ...
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2016". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.
-
Adventní a vánoční recepty z Muzea Cheb ...
Muzeum Cheb doporučuje
Každý rok, první adventní sobotu, probíhá v Muzeu Cheb slavnostní Muzejní advent. V průběhu svátečního dne k nám zavítá mnoho malých i velkých návštěvníků. Vedle bohatě vyzdobených expozičních prostor a doprovodného programu představujeme zájemcům také osvědčené recepty na vánoční pečení. I vy si nyní můžete vyzkoušet některé z nich. Jsou to recepty převážně z kuchyně našich babiček a prababiček. Ty nejstarší pocházejí ze soukromého sešitu receptů z období let 1914 - 1918...
-
ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE MUZEA CHEB V NĚMECKU [pdf] ...
oznámení Muzea Cheb
Muzeum Cheb se podílelo zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt byl zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna byl na výstavě reprezentován několika předměty z Muzea Cheb - rapírem, textilním límcem, párem bot, luxusním sedlem, cestovními kamínky a vycpaninou jeho koně.
-
Oprava kolny na statku v Milíkově
oznámení Muzea Cheb
Obnova kulturní památky - venkovská usedlost, rejstř. č. USKP 101532.
Muzeum Cheb za finanční podpory Ministerstva kultury a Karlovarského kraje provádí stavební úpravy na statku v Milíkově. Jedná se o rekonstrukci kolny, která probíhá ve dvou etapách v letech 2015 - 2016.
-
Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2015 ...
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2015". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.
-
Interaktivní model chebského náměstí ...
oznámení Muzea Cheb
Dotkni se historie - světlo nemůže existovat bez tmy...
Expozici muzea doplnil haptický model náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. S podporou Ministerstva kultury a Města Chebu vznikl interaktivní komplex historických domů, který umožní nejenom nevidomým návštěvníkům poznat příběh chebského náměstí.
-
Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2014 ...
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2014". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.
-
Rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše [pdf] ...
Muzeum Cheb je partnerem projektu
Protože se projekt rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše týká široké veřejnosti a mnozí se znovu a znovu doptávají, v jakém je stádiu, co se vlastně všechno připravuje a jak to je financované, rádi bychom tímto informovali o nejnovějším stavu projektu. Realizace prací je naplánována do několika etap, přičemž závěrečným termínem je 14. 12. 2015. Aktuální informace jsou průběžně k dispozici na www.mikulas.farnostcheb.cz...
-
Turistické využití levého břehu Ohře ...
2012 - 2014
Muzeum Cheb je jedním z partnerů projektu "Turistické využití levého břehu Ohře", financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem projektu je nahradit zastaralou plochu na levém břehu Ohře novým sportovně - rekreačním areálem obsahujícím např. víceúčelové hřiště, piknikovou louku, plochy na streetball, pétanque nebo ruské kuželky. Po dokončení stavebních prací a následném převzetí stavby městem Cheb byl areál ve druhé polovině května roku 2013 zkolaudován. Dne 8. června 2013 pak došlo k slavnostnímu otevření nového sportoviště...
-
Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2013 ...
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2013". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.
-
Město Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu a Muzeem Cheb dokončilo realizaci projektu Interaktivní encyklopedie města Chebu. Encyklopedie (v češtině, němčině a v angličtině) je od 1. května roku 2013 přístupná na Internetu a obsahuje např. informace o historii, výstavbě či majitelích význačných objektů ve městě. Nechybí zde ani srovnávací fotografie, řada archiválií a muzejních předmětů...
-
Od 7. ledna do 28. února 2013 byla podobně jako v předešlých letech v zimním období expozice Muzea Cheb pro veřejnost uzavřena. Důvodem této uzávěrky byly nezbytné opravy a rekonstrukční zásahy v expozičních a výstavních prostorách muzea. Na tyto měsíce jsme však pro zájemce z řad veřejnosti připravili cyklus přednášek "Z Chebu křížem krážem" a současně zajistili také veškeré badatelské služby a provoz muzejní knihovny. Návštěvníci těchto stránek mohli v případě zájmu navštívit například naše: VIRTUÁLNÍ MUZEUM...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články