ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A MUZEUM CHEB  
 
-
ALBRECHT Z VALDŠTEJNA...

Albrecht z Valdštejna patřil k nejvýraznějším postavám nejen Třicetileté války, nýbrž i k nejvýznamnějším postavám celé české historie.

Stručný náhled do Valdštejnova životopisu.


-
VALDŠTEJNSKÉ EXPONÁTY V MUZEU CHEB...

Mezi nejvýznamnější a nejcennější exponáty chebského muzea patří soubor sbírkových předmětů souvisejících s osobou Albrechta z Valdštejna.

Exponáty může návštěvník zhlédnout jako součást hlavního či Valdštejnova prohlídkového okruhu.

-
VALDŠTEJNSKÁ OBRAZÁRNA...

Portrétní galerie rodu Valdštejnů a osobností s jejich rodem spjatých. Obrazy byly v roce 1978 převedeny z Valdštejnského paláce v Praze. V roce 1994 byla galerie kompletně restaurována.

Součást hlavního i Valdštejnova prohlídkového okruhu.

-
VALDŠTEJNŮV OKRUH...

Část expozice tematicky zaměřená na osobu Albrechta z Valdštejna.

Samostatný prohlídkový okruh.-
VALDŠTEJNOVA ŽIVOTNÍ DATA...

Pohnutý osud Albrechta z Valdštejna vyvolává do dnes mnoho otázek. Neutuchající zájem o jeho osobu i roli, kterou sehrál v kontextu evropských dějin, nepřestává čeřit hladinu historického bádání.

Soupis základních dat ze života vévody frýdlenského.

-
VALDŠTEJNOVY POBYTY V CHEBU...

Již řadu let využívá město zájmu okolního světa o Cheb jako o místo posledního pobytu a tragického skonu vévody Albrechta z Valdštejna.

Kalendárium Valdštejnových návštěv Chebu.


-
SMRT ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA...

Poslední kapitola ze života Albrechta z Valdštejna.

Článek historika muzea v Chebu PhDr. Tomáše Dostála.-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články