STÁLÉ EXPOZICE MUZEA  
 
-
UMĚLECKO-HISTORICKÁ EXPOZICE...
Původní část muzejní expozice realizovaná do současné podoby v devadesátých letech. Umělecko-historické sbírky odrážející společenskou, kulturní i duchovní historii Chebu a Chebska od středověku po současnost.

Expozice je součástí hlavního prohlídkového okruhu.

-
CHEBSKO POKLIDNÉ A BOUŘLIVÉ...
Součást expozice muzea nově otevřená v roce 2007. Zaměřuje se na dějiny města a okolí v průběhu 19. a 20. století.

Závěrečná část hlavního prohlídkového okruhu.


-
POČÁTKY A VÝVOJ CHEBU...
Vstupní část expozice muzea mapující nejstarší dějiny regionu.

Stálá výstava. Uvodní část hlavního prohlídkového okruhu.-
VALDŠTEJNŮV OKRUH...

Část expozice tematicky zaměřená na osobu Albrechta z Valdštejna, který byl dne 25. února roku 1634 v budově dnešního muzea zavražděn.

Samostatný prohlídkový okruh.


-
VALDŠTEJNSKÁ OBRAZÁRNA...

Portrétní galerie rodu Valdštejnů a osobností s rodem spjatých. Obrazy byly v roce 1978 převedeny z Valdštejnského paláce v Praze. V roce 1994 byla celá galerie kompletně restaurována.

Součást hlavního i Valdštejnova prohlídkového okruhu.

-
VALDŠTEJNSKÉ EXPONÁTY...

Mezi nejvýznamnější exponáty chebského muzea patří vzácný soubor předmětů souvisejících s osobou Albrechta z Valdštejna.

Součást hlavního i Valdštejnova prohlídkového okruhu.


-
LAPIDÁRIUM...

Nedílnou součástí muzejního expozičního okruhu je také stálá výstava několika výrazných kamenných artefaktů.

Stálá výstava. Doplňková část hlavního prohlídkového okruhu.


-
CHEBSKÁ KERAMIKA...

Mezi nepřehlédnutelné rysy regionální svébytnosti Chebska patřila také výroba keramického zboží.

V současné době je tato část expozice z technických důvodů uzavřena!


-
ZRUŠENÉ EXPOZIČNÍ CELKY...

V souvislosti s otevřením části expozice nazvané "Chebsko poklidné i bouřlivé" bylo v roce 2007 zrušeno několik výstavních celků. Jednalo se jednak o trojici dlouhodobých výstav představujících části významných muzejních fondů a jednak o dvě prezentace věnované předním osobnostem narozeným v Chebu.


-
TÉMATICKÉ VÝSTAVY...

Vedle expozičních prostor mohou návštěvníci muzea zhlédnout také pravidelné tématické výstavy pořádáné v malém výstavním sále.

Tyto výstavy lze navštívit samostatně nebo jako součást hlavního prohlídkového okruhu.

-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články