AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře ... 16. června - 17. září 2017
Výstava pochází ze soukromé sbírky vah a měřidel strojního inženýra pana Jana Mynáře z Brna. Základem jeho sbírky je kovářsky vyvedená váha nalezená v Bílých Karpatech. Od té doby uplynulo přibližně čtyřicet pět let a nyní Jan Mynář vlastní zhruba 300 kusů vah nejrůznějších typů. Nespecializuje na konkrétní druh jako jsou například kuchyňské váhy, pro něj jsou důležité spíše systémy a především pak jejich speciální určení.
-
KVĚTY OHŘE Z RAFTU (PRO PLAVCE A NADŠENCE) [pdf] ...
24. června 2017
Sraz v 10:00 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil Ohři za „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
Kruh přátel hudby - Hudba v myšlenkách Masarykových [pdf] ...
27. června 2017
Jindřich Macek - loutna. Jitka Baštová - akordeon.
Tématické pásmo slova a hudby. V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. století až po součastnost. Hudbu je zde plynule propojena množstvím citátů z významných životních momentů T. G. Masaryka. Začátek: 19.00 hodin.
-
STATEK V MILÍKOVĚ JE V ROCE 2017 UZAVŘEN
oznámení Muzea Cheb
Chebský hrázděný statek v Milíkově je v roce 2017 z provozních důvodů uzavřen.
Z důvodu probíhající rekonstrukce je statek v Milíkově uzavřen. Uzavírka objektu je plánována pro celou turistickou sezónu roku 2017 (2018). O jejím ukončení budeme informovat prostřednictvím sdělovacích prostředků a těchto internetových stránek. Upřesňující informace můžeme případným zájemcům poskytnout také telefonicky či emailovou poštou. Omlouváme se našim návštěvníkům a děkujeme za pochopení.
-
Pojďte s námi do přírody 2017 - jaro na Chebsku ...
duben - červen 2017
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2017 k nejrozsáhlejším projektům, které pořádá Muzeum Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech.
-
Rekonstrukce mázhausu Muzea Cheb [pdf] ...
oznámení Muzea Cheb
Téměř po 40 letech se dočkal mázhaus chebského muzea potřebné rekonstrukce. Vzlínající vlhkost i klimatické výkyvy způsobily opadávání omítek a ozdobných prvků této reprezentativní síně s pozdně renesanční výmalbou. Vedle štukové výzdoby kleneb byla restaurována také pozdně gotická ostění postranních vchodů a zdobené kamenné konzole nesoucí klenební žebra.
-
Dílna archeologa v Muzeu Cheb ...
oznámení Muzea Cheb
Rozšíření nabídky edukativních programů.
Muzeum Cheb rozšiřuje svoji bohatou nabídku výukových programů určenou pro žáky základních a středních škol. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR připravilo nový edukativní program Dílna archeologa. V interaktivní besedě seznámí archeolog muzea účastníky s nejstaršími dějinami Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. Informace o dalších programech naleznete v sekci: Muzejní pedagogika ...
-
Interaktivní model chebského náměstí ...
oznámení Muzea Cheb
Dotkni se historie - světlo nemůže existovat bez tmy...
Expozici muzea doplnil haptický model náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. S podporou Ministerstva kultury a Města Chebu vznikl interaktivní komplex historických domů, který umožní nejenom nevidomým návštěvníkům poznat příběh chebského náměstí.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články