VÝSTAVY V MUZEU CHEB ROKU 2014  
 
-
Proměny - Retrospektiva malíře Františka Vančury ...
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále jako autodidakt. Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě byly zastoupeny jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti...
-
Katastrofy lidského těla [pdf] ... 18. - 23. listopadu 2014
V lapidáriu Chebského muzea byla k vidění unikátní výstava voskových figurín nazvaná "Katastrofy lidského těla". Návštěvníci tak mohli spatřit figuríny lidí s nejrůznějšími anatomickými anomáliemi, např. se dvěma hlavami, dvěma obličeji, vlčím syndromem nebo několik siamských dvojčat. Nechyběli zde ani největší, nejmenší či nejtlustší člověk naší planety. Jednalo se výhradně o figuríny osob, které skutečně žily a jejichž věrné napodobeniny vytvořili umělci v Petrohradském antropologickém muzeu.
-
Výstava - řemeslo má zlaté dno ...
27. června - 2. listopadu 2014
Navzdory ztrátám v poválečných letech se ve sbírkových fondech Muzea Cheb dodnes nachází rozsáhlý soubor předmětů dokumentujících vývoj a úroveň řemeslné výroby na Chebsku a život příslušníků jednotlivých cechů. Vydejte se tedy s námi do doby před rokem 1860 a navštivte svět, v němž po cestách putovali vandrující tovaryši, a v ulicích měst visely nápadité vývěsní štíty řemeslnických mistrů. Nahlédněte do časů, v nichž bylo vykonávání řemesel vyhrazeno mužům, a reklamou pro výrobky byla kvalita...
-
Archeologie bez hranic - Slované v Horní Falci a na Chebsku ... 18. dubna - 15. června 2014
Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm připravilo výstavu, která představila slovanské osídlení v období 6. až 12. století v regionu horního Poohří a Ponábí, který je dnes rozdělen mezi Čechy a Bavorsko. Na výstavě bylo prezentováno více jak 200 exponátů, které ilustrují běžný život tehdejší doby. K vidění byly např. zbraně, šperky, předměty denní potřeby, ale také artefakty dokládající duchovní život či představy o smrti...
-
Výstava: "Kabinet kuriozit" ... 5. prosince 2013 - 13. dubna 2014
Co se lze dočíst na zrnku rýže? Jaký zvuk milují vepři? Je možno zatopit v panu hraběti? Jak vypadá tři staletí stará žába? Lze upéct Její císařskou Výsost? Odpovědi na tyto a další otázky mohli návštěvníci našeho muzea najít na výstavě nesoucí název: "Kabinet kuriozit. Kuriozity a rarity ze sbírek Muzea Cheb", která nabídla soubor neobvyklých, vzácných a také úsměvných předmětů, jež se v depozitářích sbírkových předmětů Muzea Cheb dochovaly až do dnešních dob...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články