OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MUZEA ROKU 2014  
 
-
Vánoční výtvarná soutěž – "Betlémská hvězda" [pdf] ...
listopad - prosinec 2014
Muzeum uspořádalo výtvarnou soutěž pro děti na téma: "Betlémská hvězda". Soutěž byla koncipována pro 4 věkové kategorie (MŠ, ZŠ 1. a 2. stupeň, SŠ). Jednotlivci i třídní kolektivy mohli vyrobit Betlémské hvězdy z různých materiálů. Soutěžní práce byly vystaveny v prostorách muzea a o vítězi rozhodli svými hlasy návštěvníci.
-
Muzejní advent 2014 [pdf] ... 29. listopadu 2014
Na poslední listopadovou sobotu připravilo Muzeum Cheb další tradiční předvánoční setkání. Zváni byli nejen ti, kteří se rádi nechávají okouzlit adventní atmosférou plnou vůně jehličí, vanilky a skořice, ale i všichni ti, kteří nechtějí podlehnout pouze maratónu předvánočního úklidu. Od 10.00 do 17.00 hod. probíhal v expozici muzea adventní trh s bohatým doprovodným programem určeným především pro malé návštěvníky.
-
Katastrofy lidského těla [pdf] ... 18. - 23. listopadu 2014
V lapidáriu Chebského muzea byla k vidění unikátní výstava voskových figurín nazvaná "Katastrofy lidského těla". Návštěvníci tak mohli spatřit figuríny lidí s nejrůznějšími anatomickými anomáliemi, např. se dvěma hlavami, dvěma obličeji, vlčím syndromem nebo několik siamských dvojčat. Nechyběli zde ani největší, nejmenší či nejtlustší člověk naší planety. Jednalo se výhradně o figuríny osob, které skutečně žily a jejichž věrné napodobeniny vytvořili umělci v Petrohradském antropologickém muzeu.
-
Geneze chebských kostelů [pdf] ... 20. listopadu 2014
Přednášející: PhDr. Pavel Šebesta
Víte, že na Chebském hradě byl nalezen možná nejstarší kamenný kostel v Čechách a že do konce 13. století bylo ve městě již deset kostelů? Víte, které řády a náboženské společnosti zde působily? O vzniku a zániku kostelů v Chebu v průběhu minulých staletí přednášel ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 17.00 hodin ve Valdštejnské obrazárně muzea Cheb archeolog PhDr. Pavel Šebesta.
-
Od adventu do tří králů [pdf] ... 12. listopadu 2014
Město Cheb ve spolupráci s Muzeum Cheb připravilo přátelské posezení a povídání o adventních a vánočních tradicích v minulosti a dnes. Prošli jsme se kalendářem, dále pohovoříli o významných svátečních dnech, lidových zvycích a pranostikách. Nechyběla ani ochutnávka vánočních pokrmů. Setkání se uskutečnilo v prostorech Turistického informačního centra města Chebu od 17.00 hodin.
-
Kruh přátel hudby - PALIČKOVANÁ KRAJKA Z TÓNŮ A SLOV ... 11. listopadu 2014
V rámci Kruhu přátel hudby vystoupila ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb herečka Zdenka Procházková, která v mistrovském projevu předvedla ukázky z děl oblíbených dramatiků a spisovatelů. Také zavzpomínala na svého manžela, kterým byl herec Karel Höger. Hudebně celý pořad doprovodila na lyrický a virtuosní pětiřadý xylofon sólistka Bena Havlů, která ve svých celovečerních koncertech uvádí jak skladby komponované přímo pro xylofon, tak hudební transkripce...
-
Výstava - řemeslo má zlaté dno ...
27. června - 2. listopadu 2014
Navzdory ztrátám v poválečných letech se ve sbírkových fondech Muzea Cheb dodnes nachází rozsáhlý soubor předmětů dokumentujících vývoj a úroveň řemeslné výroby na Chebsku a život příslušníků jednotlivých cechů. Vydejte se tedy s námi do doby před rokem 1860 a navštivte svět, v němž po cestách putovali vandrující tovaryši, a v ulicích měst visely nápadité vývěsní štíty řemeslnických mistrů. Nahlédněte do časů, v nichž bylo vykonávání řemesel vyhrazeno mužům, a reklamou pro výrobky byla kvalita...
-
Kruh přátel hudby - Trio La Musica ... 21. října 2014
Trio La Musica bylo založeno v roce 2010 hornistkou Zuzanou Rzounkovou, flétnistkou Martou Korduljak a klavíristkou Ivou Návratovou. Vzniklo z potřeby věnovat se kromě sólové a orchestrální činnosti také komorní hře a seznámit publikum s tvorbou pro neobvyklou nástrojovou kombinaci – flétna, lesní roh, klavír. Repertoár Tria La Musica působivě ukazuje, jak se tyto tři nástroje zvukově doplňují a vytvářejí tak kompaktní malebný celek...
-
ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE [pdf] ...
sobota 11. října 2014
Sraz v 9:30 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
-
Jiří Pazour: Géniové světové hudby v klavírních proměnách ... 16. září 2014
V rámci Kruhu přátel hudby se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Hudební skladatel a také klavírní improvizátor Jiří Pazour, kterého hudební veřejnost zná především z jeho sólových Večerů klavírní improvizace, zaujal s novým koncertním programem, ve kterém jedinečným a neopakovatelným způsobem představil známá díla jak českých tak i světových skladatelů v nové hudební podobě...
-
Dny evropského dědictví (SLAVNOSTI ŘEMESEL A LIDOVÉ KULTURY) ...
6. a 13. září 2014
Také v roce 2014 se Muzeum Cheb připojilo ke Dnům evropského dědictví (European Heritage Days), které každoročně v měsíci září otevírají zájemcům z řad veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Na 6. září 2014 jsme připravili den otevřených dveří v Centrálním depozitáři..., kde jsou uloženy muzejní sbírky a 13. září 2014 byla přístupná prohlídka budov a expozice na statku v Milíkově...
-
NETOPÝŘÍ NOC NA CHEBSKÉM HRADĚ [pdf] ...
5. září 2014
Začátek v 19:00 na Chebském hradě.
Večerní odchyt netopýrů s přednáškou a bohatým doprovodným programem na téma netopýři v prostředí středověkého Chebského hradu.
-
Letní tábor - výtvarná dílna v Muzeu Cheb ...
7. - 11. července, 4. - 8. srpna 2014
Také letos připravilo Muzeum Cheb pro všechny děti školou povinné prázdninovou výtvarnou dílnu. Jedná se o muzejní tábor, který probíhal vždy 5 dnů v týdnu zhruba od 8.00 do 15.30 hodin. Pro děti byl opět připraven bohatý celodenní program. Téma letošního tábora znělo: "Svatí a andělé".
-
Letní tábor plus - extra běh ve spolupráci s KC Svoboda ...
21. - 25. července 2014
Pro nevšední zájem připravilo Muzeum Cheb ve spolupráci s KC Svoboda třetí běh prázdninové výtvarné dílny. Jedná se o muzejní tábor, který probíhal 5 dnů v týdnu zhruba od 8.00 do 15.30 hodin. Pro děti byl připraven bohatý celodenní program. Tématem tábora bylo: "Cirkus aneb Letní bláznění".
-
Archeologie bez hranic - Slované v Horní Falci a na Chebsku ... 18. dubna - 15. června 2014
Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm připravilo výstavu, která představila slovanské osídlení v období 6. až 12. století v regionu horního Poohří a Ponábí, který je dnes rozdělen mezi Čechy a Bavorsko. Na výstavě bylo prezentováno více jak 200 exponátů, které ilustrují běžný život tehdejší doby. K vidění byly např. zbraně, šperky, předměty denní potřeby, ale také artefakty dokládající duchovní život či představy o smrti...
-
Koncert dětského pěveckého sboru Koťata ...
11. června 2014
Ve středu 11. června 2014 se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb letní koncert dětského pěveckého souboru Koťata z 5. základní školy v Chebu pod vedením sbormistryně Mgr. Miluše Tlamsové. Soubor vystoupil za klavírního doprovodu Mgr. Ivy Bezděkové a dětských sólistů. Zváni byli nejenom rodiče a blízcí mladých interpretů, ale především všichni milovníci sborového zpěvu. Začátek koncertu: 17.30 hod...
-
Koncert pěveckých sborů Špalíček a Kopretiny ...
21. května 2014
Pro všechny milovníky sborového zpěvu připravilo Muzeum Cheb na středu 21. května 2014 koncert chebského pěveckého sboru Špalíček, který vystoupil společně s dětským pěveckým sborem Kopretiny. Sbory zpívaly pod vedením sbormistryně Evy Kůrkové za doprovodu klavíristky Evy Klimtové. Bohatý repertoár souboru zahrnuje skladby období 18. až 20. století, úpravy lidových písní, jazzové skladby, spirituály. Vystoupení se uskutečnilo ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb...
-
Muzejní noc 2014 - "Vítejte Slované" ...
17. května 2014
Festival muzejních nocí, to jsou neobvyklá setkání s minulostí i přítomností, která nabízejí na přelomu května a června v nezvyklou noční dobu muzea a galerie napříč Českou republikou. Také Muzeum Cheb se již po jedenácté k tomuto festivalu připojilo. I letos byl připraven zajímavý program pro malé a velké návštěvníky, který nás, mimo jiné, přenesl v návaznosti na právě probíhající archeologickou výstavu do světa našich slovanských předků...
-
PŘÍRODA ŽELEZNÉ HŮRKY A OKOLÍ [pdf] ...
17. května 2014
Sraz v 10:10 na vlakové zastávce Lipová.
Geologická, botanická a krajinářská exkurze. V geologické části exkurze navštívíme dvě nejmladší sopky v ČR. V botanické části uvidíme např. jarní rostliny výslunných biotopů.
-
ZE SVĚTA VODNÍCH BEZOBRATLÝCH [pdf] ...
16. května 2014
Sraz v 15:40 na vlakové zastávce Lázně Kynžvart.
Představíme vám vodní plže a ploštice přizpůsobené životu v bahně, vodním sloupci či na hladině. Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa larev vodního hmyzu.
-
KONCERT: JANA VILDOVÁ, MARTIN FILA ... 13. května 2014
V rámci Kruhu přátel hudby se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Jana Vildová, rodačka z Chebu, vyučuje hru na flétnu a saxofon na ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Chebu. Působí v Karlovarském symfonickém orchestru, v Lázeňském orchestru Františkovy Lázně či Jazz Big Gangu (sax). Martin Fila se věnuje jak sólové hře, kde se zaměřuje především na díla romantismu a na soudobou hudbu, tak i hře v nejrůznějších komorních seskupeních...
-
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V CHEBU [pdf] ...
1. května 2014
Sraz v 6:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Tradiční ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků a jejich určováním podle zpěvu.
-
Výtvarná soutěž pro děti: "Jarní dekorace" [pdf] ...
8. - 29. dubna 2014
Letos nás zima příliš nepotrápila, přesto jsme se všichni těšili na hřejivé jarní dny. Čekání na jarní sluníčko jsme si zpříjemnili opět barevným tvořením. Děti vytvořily z rozličných materiálů netradiční jarní a velikonoční dekoraci. Jejich výrobky následně prozářily a rozveselily prostory muzea...
-
OBOJŽIVELNÍCI CHEBSKA – JÁMA ZELENÁ [pdf] ...
27. dubna 2014
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce Skalná.
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků v jejich přirozeném životním prostředí. Za dobrého počasí též časně jarní květena.
-
KONCERT: RADIM VOJÍŘ A PŘÁTELÉ ... 16. dubna 2014
V rámci Kruhu přátel hudby se 16. dubna 2014 v 19. 00 hodin uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Radim Vojíř se narodil roku 1976 v Chebu. Od raného dětství se aktivně zapojoval do hudebního dění ve městě, a to především jako člen dechového orchestru mladých, ale také jako nadaný žák místní hudební školy. V průběhu své slibné hudební kariéry koncertoval v mnoha sálech nejen v Česku, ale i v Německu, Rakousku, Rusku či Francii...
-
Výstava: "Kabinet kuriozit"... 5. prosince 2013 - 13. dubna 2014
Co se lze dočíst na zrnku rýže? Jaký zvuk milují vepři? Je možno zatopit v panu hraběti? Jak vypadá tři staletí stará žába? Lze upéct Její císařskou Výsost? Odpovědi na tyto a další otázky mohli návštěvníci našeho muzea najít na výstavě nesoucí název: "Kabinet kuriozit. Kuriozity a rarity ze sbírek Muzea Cheb", která nabídla soubor neobvyklých, vzácných a také úsměvných předmětů, jež se v depozitářích sbírkových předmětů Muzea Cheb dochovaly až do dnešních dob...
-
ZA BOBRY DO HROZŇATOVA S VÝLETEM NA LORETU [pdf] ...
13. dubna 2014
Sraz v 11:00 na autobusové zastávce ve Starém Hrozňatově (konečná MHD č. 6).
Návštěva bobřích hrází, povídání o životě a díle bobrů, bobr jako krajinotvorný činitel, určování časně jarní květeny, historický výklad ke křížové cestě a Loretě.
-
Velikonoční jarmark v muzeu (15. ročník) ...
12. dubna 2014
Na sobotu 12. dubna 2014 od 10.00 hodin připravilo Muzeum Cheb již tradičně bohatý a zajímavý velikonoční program. Výstavní a expoziční prostory muzea oživil pestrý velikonoční jarmark doplněný o ukázky lidových řemesel. K vidění i k vyzkoušení byly např. tradiční techniky výzdoby medových perníků, pletení velikonočních pomlázek a také různé typy zdobení velikonočních kraslic. Rukodělné techniky předvedli mistři svého oboru. Nechyběl ani doprovodný program pro malé i velké návštěvníky...
-
Noc s Andersenem ...
4. dubna 2014
Muzeum Cheb se 4. dubna 2014 opět připojíilo k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Pro děti byl kromě romantického přespání v muzeu připraven také doprovodný "detektivní" program a samozřejmě čtení na dobrou noc. Akce byla určena pro děti do 12 let. Počet účastníků byl omezen. Zůčastnilo se 33 dětí...
-
Gobi – nejen o koni Převalského ...
3. dubna 2014
Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek: "Z Chebu křížem krážem 2014".
Cestopisná přednáška RNDr. Evžena Kůse.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
Velmi (ne) uvěřitelné příběhy ...
26. března 2014
V rámci pořadů o regionální literatuře a jejích autorech se v Muzeu Cheb uskutečnilo setkání s panem Luďklem Matějíčkem. Ve Valštejnské obrazárně chebského muzea proběhlo povídání o slavné, ale i dramatické minulosti chebského letiště. Posluchači se např. dozvěděli, co se dělo, když přistávala obří vzducholoď Zeppelin. Hovořilo se také o významných osobnostech chebské stíhací školy, a o chystaném leteckém dnu. Pořad doplnily písničky dua Fellner a Helmer. Začátek: 17.00 hodin...
-
HUDEBNÍ VÍDEŇ JOHANNA STRAUSSE ...
11. března 2014
Vídeňský valčík si našel svoje místo nejen v rámci dobového "populáru" Evropy, ale pronikl i do těch nejvyšších sfér klasické hudby. Náš program mapoval vývoj tohoto fenoménu, jehož synonymem se stal také Johann Strauss ml. Všiml si Straussových předchůdců, ale i jeho současníků, kteří se s ním podíleli na vytvoření neopakovatelné hudební atmosféry císařského hlavního města Vídně. Jednotlivé skladby přednesli: Jan Škrdlík - violoncello a Šárka Besperátová - piano...
-
Masopustní oslavy v Chebu (10. ročník) ...
1. března 2014
Také letošní rok se zapojilo Muzeum Cheb do masopustních oslav. Zváni k průvodu byli nejenom ctitelé a milovníci lidových zvyklostí či tradic, ale především všichni ti, kteří se chtěli rozloučit s uplynulou zimou veselým a dovádivým způsobem. Sraz účastníků a masek proběhl jako obvykle u chebského divadla. Masopustní průvodu byl zakončen v prostorách chebského muzea, kde jsme opět pro všechny účastníky připravili tradiční masopustní občerstvení, a také zajímavý doprovodný program...
-
Jarní tábor - výtvarná dílna v muzeu ...
24. - 28. února 2014
"Tak trochu kuriosní tábor ..." byl název příměstského výtvarného tábora, který probíhal o jarních prázdninách v chebském muzeu. V rámci programu jsme mimo jiné navštívili právě probíhající výstavu v našem muzeu, Galerii výtvarného umění v Chebu či chebský hrad. V dětské knihovně jsme si zasoutěžili ve znalostech o našem městě. S chutí jsme si po celý týden vyráběli netradiční jarní a velikonoční dekorace. Poslední den tábora jsme se převlékli do masek a vyzkoušeli si masopustní průvod...
-

Komponovaný večer: "Závisti navzdory ?"...

25. února 2014
380 let od zavraždění Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna
U příležitosti oslav výročí zavrždění Albrechta z Valdštejna v Chebu připravilo muzeum komponovaný večer s přednáškou PhDr. Jana Kiliána, Ph.D. a s vystoupením skupiny historického šermu RECTUS. Součástí večera bylo také znovuotevření části expozice věnované Albrechtovi z Valdštejna...
-
Přednáška: Život mlžných lesů And ...
20. února 2014
Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek: "Z Chebu křížem krážem 2014".
Cestopisná přednáška RNDr. Jiřího Moravce, CSc.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
KONCERT: SAX & PIANO DUO ...
11. února 2014
V rámci Kruhu přátel hudby se 11. února 2014 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. SAX & PIANO DUO se na hudební scéně objevuje pravidelně již od roku 1995 a přináší jak původní, tak transkribovanou hudbu. Repertoárové spektrum dua je velmi bohaté a pestré, sahá od skladeb pozdního baroka až k melodiím z konce 20. století. Konečně i samo setkání saxofonu a klavíru v jednom komorním tělese lze charakterizovat jako splynutí přítomnosti s minulostí...
-
ELIÁŠ DOLLHOPF - BAROKNÍ MALÍŘ ZÁPADNÍCH ČECH ...
6. února 2014
Přednáška Mgr. Zbyňka Černého, Valdštejnská obrazárna, 17.00 hod.
U příležitosti vydání unikátní monografie o Eliáši Dollhopfovi představil autor publikace život a dílo nejvýznamnějšího regionálního malíře doby pozdního baroka. Eliáš Dollhopf (1703 - 1773), freskař, malíř oltářních obrazů, portrétista a štafíř, se po více jak čtyři desetiletí svého plodného života podílel na výtvarné podobě desítek kostelů a svatyň západních Čech...
-
Přednáška: Fidži – země přátelských kanibalů ...
23. ledna 2014
Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek: "Z Chebu křížem krážem 2014".
Cestopisná přednáška fotografa a publicisty Mgr. Michaela Fokta.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
MUSICA DOLCE VIVA - HUDBA KRÁLOVEN ...
14. ledna 2014
V rámci Kruhu přátel hudby se 14. 1. 2014 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb koncert souboru MUSICA DOLCE VIVA, který působí na české hudební scéně od roku 2005. Soubor se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové. Ve spojení s písněmi či áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tématických koncertů...
-
Přednáška: Afrika pohledem zoologa ...
9. ledna 2014
Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek: "Z Chebu křížem krážem 2014".
Cestopisná přednáška přírodovědce Mgr. Jana Matějů, Ph.D.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články