KRÁTKÉ ZPRÁVY A INFORMACE Z MUZEA CHEB - ROKY 2011/2012  
 
-
Chebské muzeum v roce 2012 zažilo opravdu mimořádnou sezónu. Poprvé v jeho historii prošlo muzejními branami více než třicet tisíc návštěvníků. Oproti roku 2011 se tak podařilo muzeu zvednout návštěvnost o plných 5 284 návštěvníků. "Za úspěchem krom poctivé práce muzejníků, stojí atraktivní a lákavý program pro širokou veřejnost." - Komentuje ve vyjádření pro tisk nový rekord ředitel Muzea Cheb ing. Roman Procházka...
-
Provozní doba hrázděného statku v Milíkově byla pro letošní turistickou sezónu rozšířena. Mimo běžnou otevírací dobu v soboty, neděle a svátky si mohou turisté či milovníci lidové kultury a historie prohlédnout milíkovský statek (pouze po předchozí telefonické domluvě) také v ostatní dny provozní sezóny (květen - září 2012). Bližší informace o samotném statku, vstupném i aktuální otevítrací době naleznete v sekci: STATEK MILÍKOV...
-
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2011". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace. Výroční zpráva je uveřejněna ve formátu "pdf"...
-
Od 9. ledna do 29. února 2012 byla jako každý rok v zimním období expozice Muzea Cheb pro veřejnost uzavřena. Důvodem uzávěrky byly nezbytné opravy a rekonstrukční zásahy v expozičních a výstavních prostorách muzea. Na tyto měsíce jsme však pro zájemce z řad veřejnosti připravili čtyři přednášky cyklu "Z Chebu křížem krážem" a současně jsme zajišťovali i veškeré poskytované badatelské služby. Návštěvníci těchto stránek mohli navštívit např. naše: VIRTUÁLNÍ MUZEUM...
-
V roce 2011 získalo Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje v rámci dotačního programu Visk 3 od Ministerstva kultury dotaci na zakoupení knihovnického systému Kp-win SQL s modulem WWW Opac, což umožnilo zpřístupnit katalog knihovny pro veřejnost na těchto internetových stránkách. Zájemci zde mohou najít literaturu regionálního charakteru a část záznamů studijního fondu. V příštích letech bude postupně rekatalogizace knihovny pokračovat...
-
V rámci dalšího zkvalitňování poskytovaných služeb a informací jsme rozšířili a zásadně doplnili sekci: "Významné osobnosti chebského regionu". Zde mohou návštěvníci stránek nalézt především mnoho zajímavých informací o životech a dílech některých proslavených umělců, vědců, politiků či regionálních badatelů spjatých s městem Cheb či jeho okolím. Sekce je součástí našeho "Virtuálního muzea" a bude postupně doplňována a rozšiřována...
-
Pro všechny zájemce o historii a současnost chebského regionu jsme na těchto internetových stránkách připravili podrobného fotografického průvodce po drobných kamenných památkách středověké historie. Celý Chebský region patří dodnes k místům s největším množstvím dochovaných kamenných křížů na území Čech a Moravy. V první fázi projektu představujeme ty, které lze nalézt do vzdálenosti cca 30 km od Chebu...
-
Muzeum Cheb rozšiřuje svoje internetové stránky o kolekci digitalizovaných tiskovin a ročenek s převážně vlastivědnou tematikou vážících se k chebskému regionu: Egerer Jahrbuch (1871 - 1930), Kalender für das Egerland (1884 - 1941), Unser Egerland (1897 - 1943) a také noviny Egerer Anzeiger (1849 - 1867) a na ně navazující Egerer Zeitung (1867 - 1905). Průběžná digitalizace probíhá již několik let a to především díky finační dotaci z oborového programu Veřejné informační služby knihoven (VISK)...
-
S novým projektem spolupráce chebského muzea a galerie přišli jejich ředitelé, kteří do svých funkcí nastoupili shodně v létě roku 2010 - Roman Procházka z Muzea Cheb a Marcel Fišer z Galerie výtvarného umění. Domluvili se totiž na společné zlevněné vstupence do čtyř objektů, tedy: Muzea Cheb, Chebského hradu, Galerie výtvarného umění a kostela sv. Kláry. Cena vstupenky, kterou si mohou návštěvníci zakoupit od dubna roku 2011, byla stanovena na 100 Kč,-. Počínaje rokem 2012 neplatí vstupenka pro návštěvu Chebského hradu...
-
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2010". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace. Výroční zpráva je uveřejněna ve formátu "pdf"...
-
Od počátku roku 2011 se mohou návštěvníci muzejních programů a akcí setkávat s novým oficiálním logem Muzea Cheb. Tři stylizované lomené oblouky nahradily již zastaralé a prakticky nepoužívané logo z roku 1979. Návrh, který pro chebské muzeum zpracovala grafička Mgr. Eva Rundová, nachází své inspirační zdroje jak v historické tradici města Chebu, tak i v historii samotné budovy muzea...
-
Od 3. ledna do 1. března 2011 bude jako každý rok v zimním období expozice Muzea Cheb pro veřejnost uzavřena. Důvodem uzávěrky jsou především nezbytné opravy a rekonstrukční zásahy v expozičních prostorách, dále restaurování vystavených exponátů a v neposlední řadě také nutnost pravidelného provádění rozličných odborných aktivit v mobiliáři sbírkového fondu. Ale již na leden jsme pro zájemce z řad veřejnosti připravili první dvě přednášky cyklu "Z Chebu křížem krážem" a 5. března se pak uskuteční za spoluúčasti Muzea Cheb každoroční masopustní průvod městem...
-
V roce 2010 získalo muzeum dotaci na pokračování digitalizace periodika Egerer Zeitung z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), díky čemuž máme v současnosti hotové práce na reformátování tohoto titulu od roku 1868 do roku 1901. Digitalizace probíhá několik let a proto můžeme badatelů nabídnout v této podobě několik titulů ročenek s vlastivědnou tematikou: Egerer Jahrbuch (1871-1930), Kalender für das Egerland (1884-1941), Unser Egerland (1897-1943) a noviny Egerer Anzeiger (1849-1867), na něž právě digitalizovaný Egerer Zeitung navazuje.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články