MUZEJNÍ ARCHEOLOGIE  
 
-
-
UŽITEČNÉ ODKAZY
-
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i...
  • Další informace a pomoc pro stavebníky.
-
Národní památkový ústav v Lokti...
  • Územně odborné pracoviště s působností v celém Karlovarském kraji.
-
Stavební úřady Karlovarského kraje...
  • Seznam a kontakty stavebních úřadů v Karlovarském kraji.
-
Krajský úřad Karlovy Vary...
  • Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: M. Beránek, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (beranek@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články