MUZEJNÍ ARCHEOLOGIE  
 
-
-
OHLÉDNUTÍ
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES ...
6. března - 14. června 2015
Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem Waldsassen a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky výstavu o hromadných nálezech předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii od samého počátku, proto máte na výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy...
-
Archeologický seminář - Městská knihovna Loket ...
14. května 2015
Setkání zájemců o archeologii pod záštitou Karlovarské archeologické komise.
Cílem přednesených referátů stejně jako celého setkání je vybudovat a prohloubit spolupráci v archeologickém poznávání našeho kraje.
-
Poklady – jak je vidí archeolog [pdf] ...
9. dubna 2015
V doprovodné přednášce k výstavě "Poklady Chebska" byly představeny hromadné nálezy cenných předmětů pohledem archeologie. Zájem byl soustředěn především na nálezy z doby bronzové a v současnosti nejnovější depot pocházející z Opatova u Lubů. V rámci přednášky byla také představena publikace "Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes". Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb. Začátek v 17.30 hod.
-
Archeologie bez hranic - Slované v Horní Falci a na Chebsku ... 18. dubna - 15. června 2014
Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm připravilo výstavu, která představila slovanské osídlení v období 6. až 12. století v regionu horního Poohří a Ponábí, který je dnes rozdělen mezi Čechy a Bavorsko. Na výstavě bylo prezentováno více jak 200 exponátů, které ilustrují běžný život tehdejší doby. K vidění byly např. zbraně, šperky, předměty denní potřeby, ale také artefakty dokládající duchovní život či představy o smrti...
-
100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji ... 1. března - 13. května 2012
Výstava vznikla u příležitosti 100. výročí vzniku terénní archeologie v Karlovarském kraji a představila souhrn dosavadních regionálních archeologických aktivit. Kromě informačních panelů si zde návštěvníci mohli prohlédnout originální artefakty, které byly objeveny při nejdůležitějších výzkumech pravěkých a středověkých lokalit v kraji. K vidění bylo také několik zajímavostí z doby časného novověku. Putovní výstavu doplnila doprovodná publikace s přílohou CD...
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: M. Beránek, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (beranek@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články