EDUKATIVNÍ PROGRAM
 
-
DÍLNA ARCHEOLOGA V MUZEU CHEB
-
-
Rozšíření nabídky edukativních programů pro školy.
-
Muzeum Cheb za finanční podpory Ministerstva kultury ČR připravilo nový edukační program Dílna archeologa. V interaktivní besedě Vás archeolog muzea seznámí s nejstaršími dějinami Chebska (od doby bronzové po vrcholný středověk). Můžete se těšit na poutavou přednášku doplněnou promítáním. V průběhu besedy se účastníci mohou dotýkat a podrobně prozkoumat věrné kopie archeologických artefaktů z našeho regionu. Nedílnou součástí programu je i pracovní sešit, který vhodně doplňuje získané informace. V závěru besedy si každý může zábavnou formou zopakovat nabyté vědomosti.
-
Beseda je určena širokému spektru žáků od prvního stupně základních škol až po školy střední. Taktéž pro rozličné vzdělávací a zájmové instituce. Program je individuálně upravován na základě věku, znalostí a potřeb účastníků. Předpokládaná délka programu je 90 minut. Pokud budou mít zájem o tuto besedu i školy ze vzdálenějších a špatně dostupných míst okresu Cheb, lze besedu uskutečnit na půdě školy. Rádi přijedeme.
-
Projekt byl financován v rámci podpory edukativních aktivit v oblasti muzejnictví podporujících rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotního vzdělávání na vysokých školách.
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: beranek@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje