ARCHAEOLOGIA HISTORICA
 
-
ARCHEOLOGIE SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ IDENTITY VE STŘEDOVĚKU
ARCHAEOLOGIES OF SOCIAL AND CULTURAL IDENTITY IN THE MIDDLE AGES
-
-
14. - 18. ZÁŘÍ 2015
Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Chebu
-

Tématem letošní 47. konference „Archaeologia historica“ je odraz sociální a kulturní identity v archeologických pramenech středověku. Důraz bude kladen na identifikaci a interpretaci artefaktů, které mohly sloužit k vymezení sociálně a kulturně odlišných skupin a prostředí. Pozornost bude věnována také archeologickému studiu různých projevů sociální a kulturní reprezentace, interakcí a kontaktů. Výzkum materiality identit považujeme za mimořádně aktuální téma, které přesahuje oborové hranice, a proto uvítáme příspěvky kontaktních disciplín.

Konferenci pořádá: Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské Univerzity v Plzni ve spolupráci s Muzeem Cheb.
-
KONTAKTY:
-
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. – Vedoucí katedry archeologie ZČU
frgabr@kar.zcu.cz
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. – katedra archeologie ZČU
vareka@kar.zcu.cz
Mgr. Michal Beránek – Muzeum Cheb
beranek@muzeumcheb.cz
-
Bližší informace e-mailem či telefonicky: M. Beránek, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (beranek@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
-
-