30.11.2019

Stejně jako v minulých letech i v tom letošním připravilo Muzeum Cheb na sobotu před první adventní nedělí již dvacátý první adventní trh s bohatou nabídkou vánočních dekorací, s drobnými mikulášskými a vánočními dárky pro radost a také s tradiční ochutnávkou pečení a vaření. Jelikož se letošní advent uskuteční v prostorách muzea, kde právě probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce, bude oproti minulým rokům částečně omezen. Doufáme však, že si i přesto najdou naši návštěvníci 30. listopadu 2019 do svátečně vyzdobeného chebského muzea cestu.