Podaří se v ČR zachránit perlorodku?

 1.10.2019

Seznámení s ojedinělými výskyty tohoto evropsky ohroženého druh, včetně lokality v Ašském výběžku. Přehled opatření na udržení dosavadních populací, jejich výčet, údaje o již provedených. Diskuze o naději na udržení perlorodky i […]