Monthly Archives: Červen 2018

NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka

 29.6.2018

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchovišť i vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch bývalého cínového dolu. Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na jedno z vrchovišť a do areálu […]

Lišejníky Bečovské botanické zahrady

 22.-23.6.2018

V pátek je pro návštěvníky zahrady připravena přednáška Tajemný svět lišejníků… a jak žijí v Bečovské botanické zahradě. Na sobotu je plánována vycházka (především) za lišejníky Bečovské botanické zahrady.

Lišejníky (především) Bečovské […]

Živá i neživá příroda Skalek skřítků

 22.6.2018

Vycházka po lesích nad osadou Dubina s ukázkami zajímavých druhů rostlin, živočichů a geologickými zajímavostmi. Podíváme se na lilie, lomikameny, lávové proudy, lahary a možná uslyšíme i lejska. 

Den: pátek 22. […]

Za hmyzem pod dráty

 22.6.2018

V měnící se krajině můžeme narazit na pestrá společenstva hmyzu i na velmi neobvyklých místech. Jedním z takových míst jsou lesní průseky pod dráty vysokého napětí. Střídají se zde travnaté i křovinaté […]

Kruh přátel hudby

Cyklus koncertů komorní hudby. 

Od podzimu 2017 do jara 2018 mohou milovníci klasické komorní hudby opět navštívit některý z koncertů Kruhu přátel hudby. Pořadatelem celého cyklu koncertů je již tradičně Kulturní centrum Svoboda Cheb, které […]

Pestrá mozaika Velké krušnohorské výsypky

 16.6.2018

Exkurze povede jednou z největších výsypek ve střední Evropě. K vidění bude dynamická krajina geologicky velmi aktivních a pestrých vrstev vytěžené hlušiny, krajina vzniklá spontánní sukcesí, rekultivací nebo obojím dohromady. Prohlédneme si […]

Květy Ohře z raftu

 16.6.2018

Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit přímo z řeky v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře s typickou vodní […]

Hledání krás jižního cípu Slavkovského lesa

 16.6.2018

Vycházka do území v jižní části CHKO Slavkovský les. Ochutnáme osvěžující minerální prameny, nahlédneme do dvou přírodních památek v době plného květu řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a v případě příznivého […]

Za sysly na golf

 ½ června 2018

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště s pozorováním a snad i ukázkou odchycených syslů. Povídání o jejich životě. Krátká trasa po hřišti. Nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky (délka cca 1 […]

S botaniky za květenou Slavkovského lesa

 13.6.2018

Volná místa na exkurzi s muzejními botaniky celé ČR. Budeme putovat hadcovým hřebenem od Sítin k Pramenům přes mokřiny s kvetoucím rožcem kuřičkolistým (endemit ČR), borové lesy na hadcích (chrastavec rolní hadcový, […]

S botaniky na Soos a okolí

 12.6.2018

Volná místa na exkurzi s muzejními botaniky z celé ČR. Návštěva NPR Soos s ukázkou nejvýznamnějších druhů květeny slanomilných luk v okolí Císařského pramene, rašelinišť při cestě do Kateřiny a v okolí. […]