Monthly Archives: Květen 2018

Poohří za časů lovců a sběračů

  31.5.2018, 17.00, vernisáž

Výstava seznámí veřejnost s opomíjeným světem paleolitických a mezolitických lovců a sběračů. V posledních letech prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu má řadu nových poznatků a objevů, které zde budou […]

Rostliny kolem nás

 27.5.2018

Poutavé povídání o běžných i vzácných rostlinách, mechorostech i lišejnících, o jejich nárocích i využívání a to nejen v historii. Botanika se propojí s životem a etnologií.

Den: neděle 27. května […]

Orchidejové louky Staré Huti

 27.5.2018

Botanická vycházka zaměřená na květenu vlhkých pcháčových luk a nevápnitých slatinišť s výskytem početné populace prstnatce májového. Na místě také proběhne diskuze o vhodném způsobu obhospodařování lokality.

Den: neděle 27. května […]

Květena a ochrana přírodní rezervace Děvín

 27.5.2018

Květena přírodní rezervace Děvín, botanická historie, současné obhospodařování. Uvidíme rosnatku okrouhlolistou, všivec lesní, klikvu bahenní, bařičku bahenní a možná začínající hrotnosemenku bílou. Trasa: Milhostov, kříže – údolí Lužního potoka – PR Děvín – okolí […]

Muzejní noc 2018

 26.5.2018 

26. května 2018 proběhne v prostorách Muzea Cheb již XIV. ročník Festivalu muzejních nocí 2018. Tento fenomén patří řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace kulturního dědictví. Muzea a galerie nabízejí nočním […]

Ptactvo Sooské pánve

 26.5.2018

Ptáci Soosu a okolí. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Ochrana přírody Soosu z pohledu zoologů a botaniků. Trasa: Nový Drahov (žel. stanice) – rákosiny východně Hájku – naučná stezka Soos (dle počasí a […]

Okolím Lesné až do „české tajgy“

 26.5.2018

Tradiční přírodovědná a vlastivědná vycházka tentokrát směřuje na sever Českého lesa do okolí Lesné. Kdysi významná osada (připomínaná již v roce 1349) uprostřed hlubokých lesů ležící na obchodní stezce do Bavorska prošla […]

Orchideje v Černickém mokřadu

 20.5.2018

V hlavní roli prstnatec májový. Dozvíte se o něm mnoho zajímavých informací, včetně sledování jejího výskytu a vhodném obhospodařování. Samozřejmostí je pozorování dalších mokřadních rostlin.

Den: neděle 20. května 2018
Čas: 9:00
Místo: […]

Krajinou Ohře tam a zpět

 19.5.2018

Exkurze lužní krajinou Ohře od Pomezné do Hohenbergu a zase zpět. Pestré mokřadní biotopy, meandrující řeka, dramatické scenérie opevněného středověkého městečka na vysokém ostrohu, pískovna s bohatou vegetací, faunou i odkrytými výchozy […]

Objevte spolu s námi krásy nové přírodní památky

 19.5.2018

Vycházka zaměřená na botanické krásy nově vyhlášené přírodní památky Niva Bílého potoka. Během vycházky uvidíme např. prstnatec májový, vachtu trojlistou, zdrojovku potoční a mnoho dalších druhů. Povíme si i o ochraně přírodní […]

Za žluťuchami, slavíkem a čolky na Lochotínské louky

 19.5.2018

Exkurze v centru Plzně zaměřená na rostliny, obojživelníky a ptactvo této oblasti. Cílem vycházky je pozorování lučních druhů rostlin, zejména chráněné žluťuchy lesklé. Dále navštívíme tůně s obojživelníky, Lochotínský park, památnou alej […]

Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

 16.5.2018

Tradiční návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny a pomozte nám i letos přepočítat rozkvetlé prstnatce májové. […]