Monthly Archives: Duben 2018

24 hodin strážcem nosorožců

 Termín bude upřesněn!

Přednášející: MgA. Jan Svatoš. 24 hodin s protipytláckou patrolou v přísně střeženém území, natáčení v buši se sloními sirotky nebo výstup na nebezpečnou horu Mt.Kenya… O nevšedních zážitcích […]

Setkání příznivců Slavkovského lesa

 6.4.2018

Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo. Večer bude zakončen volnou zábavou a občerstvením. […]

Křivatce chebských parků

 9.4.2018

V chebských parcích se v posledních letech hojněji objevilo několik druhů křivatců. Kvetou vždy jen krátce (cca týden) v předjaří či na počátku jara. Pojďme je zkusit najít a určit i v letošním roce 2018. […]

Za jarními houbami do okolí PR Herštýn

 15.4.2018

Jarní mykologická vycházka okolím zříceniny hradu Nový Herštejn u Kdyně. Trasa povede lesem po nezpevněných cestách (délka cca 2 hod.).

Den: neděle 15. dubna 2018
Čas: 9:00
Místo: Sraz v 9:00 na parkovišti v obci […]

Jarní vycházka ke Dni Země

 21.4.2018

Botanická vycházka za jarním aspektem Slavkovského lesa k příležitosti oslav Dne Země. Projdeme zachovalými lesy v okolí Kynžvartu (smíšené lesy, bučiny, smrčiny) až do Mariánských Lázní.

Den: sobota 21. dubna 2018
Čas: 9:25
Místo: Sraz […]

Jižním cípem Všerubské vrchoviny

 21.4.2018

V malebné krajině jižního Chodska navštívíme několik geologicky zajímavých lokalit Kdyňského masívu, kde se seznámíme především s pozůstatky těžby železných rud. Druhá půle dubna je ideálním obdobím pro pozorování jarního aspektu v květnatých bučinách […]

Industriál, architektura a zeleň Aše

 21.4.2018

Minulost Aše je úzce spojena s průmyslem, který se nesmazatelně otiskl do tváře města. Jeho současnou podobu můžeme vnímat jako průnik industriální zástavby, okázalé továrnické architektury a všudypřítomné městské zeleně. Přímo v centru města […]

Obojživelníci okolí Soosu

 22.4.2018

Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní květena. Trasa: Skalná – jáma Zelená a okolí – Skalná nebo Vonšov nebo Nový Drahov (dle počasí a nálady), […]

Den Země v Tachově

 22.4.2018

Pojďte s námi přivítat jaro na tradiční jarní vycházku k příležitosti oslav Dne Země. Na startu bude vydán účastnický list a prováděn sběr hliníku. Cíl bude v genovém sadu v Tachově, kde budou připraveny aktivity pro […]

Za přírodou a historií na Andělskou horu

 25.4.2018

Krátká odpolední vycházka na blízké rybníky s ukázkami zajímavé fauny – především obojživelníků. Fauna a flóra hradního vrchu a historie hradu Andělská Hora.

Den: středa 25. dubna 2018
Čas: 17:00
Místo: Sraz v 17:00 v […]

Do vody po stopách tanků

 27.4.2018

Na lokalitách, kde se v minulosti proháněly tanky a jiná vozidla, byl půdní pokryv více či méně narušen. V rýhách po kolech či pásech se shromažďuje voda s různou hloubkou a rozličným […]

Na Rašovické skály

 28.4.2018

Procházka rozkvétajícími Doupovskými horami za několika botanickými klenoty a jednou z nejkrásnějších vyhlídek Středního Poohří. Trasa: Od Suchého Dolu do NPP Rašovické skály (délka trasy podle počasí a zájmu 5 až 10 km; náročnější […]