Yearly Archives: 2018

Letní tábor – pouliční divadlo

 23. – 27.7.2018 

Muzeum Cheb připravilo opět ve spolupráci KC Svoboda pro děti školou povinné prázdninovou výtvarně-dramatickou dílnu. Jedná se o tábor, který bude trvat 5 dnů v týdnu zhruba od 8. 00 […]

Letní tábor – výtvarná dílna

 9.–13. 7. + 6.–10.8.2018 

Muzeum Cheb opět připravilo pro všechny děti školou povinné prázdninovou výtvarnou dílnu. Jedná se o muzejní tábor,  který bude trvat vždy 5 dnů v týdnu zhruba od 8.00 do […]

Muzejní noc 2018

 26.5.2018 

26. května 2018 proběhne v prostorách Muzea Cheb již XIV. ročník Festivalu muzejních nocí 2018. Tento fenomén patří řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace kulturního dědictví. Muzea a galerie nabízejí nočním […]

Orchideje v Černickém mokřadu

 20.5.2018

V hlavní roli prstnatec májový. Dozvíte se o něm mnoho zajímavých informací, včetně sledování jejího výskytu a vhodném obhospodařování. Samozřejmostí je pozorování dalších mokřadních rostlin.

Den: neděle 20. května 2018
Čas: 9:00
Místo: […]

Krajinou Ohře tam a zpět

 19.5.2018

Exkurze lužní krajinou Ohře od Pomezné do Hohenbergu a zase zpět. Pestré mokřadní biotopy, meandrující řeka, dramatické scenérie opevněného středověkého městečka na vysokém ostrohu, pískovna s bohatou vegetací, faunou i odkrytými výchozy […]

Objevte spolu s námi krásy nové přírodní památky

 19.5.2018

Vycházka zaměřená na botanické krásy nově vyhlášené přírodní památky Niva Bílého potoka. Během vycházky uvidíme např. prstnatec májový, vachtu trojlistou, zdrojovku potoční a mnoho dalších druhů. Povíme si i o ochraně přírodní […]

Za žluťuchami, slavíkem a čolky na Lochotínské louky

 19.5.2018

Exkurze v centru Plzně zaměřená na rostliny, obojživelníky a ptactvo této oblasti. Cílem vycházky je pozorování lučních druhů rostlin, zejména chráněné žluťuchy lesklé. Dále navštívíme tůně s obojživelníky, Lochotínský park, památnou alej […]

Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

 16.5.2018

Tradiční návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty rostou přímo za našimi humny a pomozte nám i letos přepočítat rozkvetlé prstnatce májové. […]

Žírovice – botanické zajímavosti a pohřebiště

 13.5.2018

Botanicko-archeologická exkurze. V první části zejména jednoleté a další rostliny na železničních tratích, jarní polní plevele, slanomilný jitrocel vranožka. Na žulové skalce u Mlýnského rybníka pak nehojný kolenec morisonův a silně ohrožená […]

Za hranatými čolky a zajímavou květenou

 12.5.2018

Ukázky suchomilné i mokřadní flóry a vodní fauny včetně čolka hranatého, který se v České republice vyskytuje pouze na Kraslicku. Nepříliš náročná procházka směrem na Vysoký kámen a dále okolo Kuželového vrchu do […]

Vítání ptačího zpěvu v Tachově

 12.5.2018

Posezení v klášterní zahradě věnované naslouchání poslům jara. Rozeznávání ptáků podle zpěvu a jejich pozorování. Za příznivého počasí ukázka odchytu ptáků do nárazových sítí a jejich kroužkování. Pro návštěvníky bude připraveno malé […]

Večer slavíků v Horšovském Týně

 8.5.2018

Poslouchání zpěvu a pozorování slavíků obecných a ostatních ptáků, například cvrčilky zelené nebo  cvrčilky říční, které žijí v nivě Černého potoka.

Den: úterý 8. května 2018
Čas: 19:00
Místo: Sraz v 19:00 na […]