Yearly Archives: 2018

Dendrologická prohlídka botanické zahrady

 20.10.2018

Komentovaná prohlídka dendrologických sbírek Bečovské botanické zahrady s ukázkou nejvzácnějších a nejzajímavějších dřevin. Akce je součástí Dne stromů. V rámci exkurze dojde k výsadbě sazenic z památných stromů ČR. Koncert Bedřicha Ludvíka […]

Za pozoruhodnými stromy obory zámečku Favorit

 20.10.2018

Vycházka ke Dni stromů (20. 10.) se zastaveními u památných Martinských lip, unikátních modřínů a mimořádných smrků v oboře Favorit, zpestřená geomorfologickými zajímavostmi v údolí Skřiváně a ukázkou měření a dokumentace starých […]

Mezinárodní den archeologie v Chebu

 20.10.2018

Procházkou po širším historickém centru města Chebu navštívíme poslední pozůstatky historického vývoje města patrné v terénu. Současně navštívíme i místa archeologických výzkumů konaných v nedávné době a seznámíme se s historickým vývojem […]

Setkání příznivců přírody Karlovarska

 Termín bude upřesněn !

Již tradiční, v pořadí sedmé, setkání přátel přírody v Karlových Varech. Pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Podělte se s námi o svá přírodovědná pozorování a […]

Setkání příznivců Českého lesa

 18.10.2018

Setkání amatérských a profesionálních přírodovědců působících v oblasti Českého lesa a všech zájemců o zdejší přírodu a krajinu. Můžete se těšit na populárně naučné přednášky napříč různými biologickými tématy. Po skončení přednášek […]

Lázeňský festival jablek

 14.10.2018

Již sedmý rok s námi můžete oslavit podzimní sklizeň ovoce na kolonádě v Mariánských Lázních. Program festivalu je celodenní – jarmark místních výrobců a řemeslníků, výstava regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků […]

Výstava hub Českého lesa

 14.10.2018

Výstava běžných i méně známých druhů vyšších hub Českého lesa. Během výstavy bude k dispozici mykologická poradna (houby k určení noste celé a neočištěné).
V 13:30 proběhne přednáška na téma: „Netradiční jedlé houby […]

Přes ašskou signálku

 13.10.2018

Kromě průmyslu je historie Aše zásadně ovlivněna také česko-bavorskou zemskou hranicí. Nedávná minulost města je úzce spjata s Železnou oponou. Ale ještě dříve, než zde vyrostla přísně uzavřená pohraniční linie, byla tato […]

Na houby do Českého lesa

 13.10.2018

Mykologická procházka zajímavým úsekem Českého lesa v okolí oblíbeného místa chodského spisovatele J. Š. Baara. Po skončení exkurze (cca ve 13:00) proběhne instalace výstavy hub v Domě přírody Českého lesa v Klenčí […]

Zamykání lesa na Zelené hoře

 13.10.2018

Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub s malou výstavou na vrcholu Zelené hory. Po výstavce bude uzamčen les symbolickým klíčem. Tradičně bude také […]

Festival ptactva na Jivjanských rybnících

 7.10.2018

Akce je zaměřená na pozorování protahujícího ptactva, zejména vodního a mokřadního. Trasa povede okolo Jivjanských rybníků (předpokládaný konec exkurze cca ve 12:00 hod.). Průvodce: Mgr. Libor Schröpfer (Holýšovský ornitologický klub).

Den: […]

Festival ptactva na Anenských rybnících

 6.10.2018

Vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního tahu. Možnost vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým dalekohledem (délka exkurze […]